Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno–demonstracijskimi projekti – JR DEMO PILOTI NOO

16. APRIL 2022  |   Tadeja Bučar

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT) je v Uradnem listu RS št. 52 dne 15. aprila 2022 objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno–demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

1. sklop (razvoj pilota) je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta.

2. sklop (postavitev in testiranje demonstracije) je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta

Osnovne značilnosti razpisa

 • Izvaja se po treh shemah državnih pomoči,
 • Prijavitelji so lahko: s.p.-ji, d.o.o., d.d., d.n.o., k.d., k.d.d., e.d.d.,
 • 3-8 konzorcijskih partnerjev,
 • Območje izvajanja: celotna Slovenija,
 • Intenzivnost sofinanciranja je odvisna od velikosti konzorzijskega partnerja in lokacije,
 • Skupna višina sredstev: 30 mio EUR,
 • Višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša med 500 tisoč EUR in 1 mio EUR,
 • Trajanje projekta do 36 mesecev (1.+2. sklop) oz. 24 mesecev (2. sklop),
 • Zunanji ocenjevalci,
 • Elektronska prijava,
 • Skrajni rok za oddajo vlog: je 18.7.2022
 • Dva sklopa: razvoj pilota / postavitev in testiranje demonstracije oz. zgolj v 2. sklopu
 • Upravičeni stroški

o 1. sklop: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški,

o 2. sklop: stroški začetne investicije: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,

 

Podrobne informacije v povezavi z JR DEMO PILOTI NOO na povezavi.

 

Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon.

Svetovalka za podjetništvo

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska regija

 

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.