Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Minimalna plača v letu 2023

03. NOVEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

Skladno z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) je delavec, ki dela polni delovni čas, upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače. 

Na osnovi 3. člena ZMinP se minimalna plača določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave. Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v višjem znesku. 

V skladu s 5. členom ZMinP pa se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Znesek minimalne plače velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namerava socialnim partnerjem v novembru 2022 predlagati določitev zneska minimalne plače v višini 120 % izračunanih minimalnih življenjskih stroškov v bruto znesku 1.133,37 evrov (rast 5,49%) in ocenjenem netu znesku 803,80 € in uskladitev tega zneska v januarju leta 2023 v skladu z uradnim podatkom o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta kot ga določa ZMinP.

Delodajalske organizacije nasprotujemo napovedani izredni uskladitvi minimalne plače, saj ta ni predvidena v Zakonu o minimalni plači in predstavlja odstop od načela predvidljivosti poslovnega okolja. Apeliramo, da se višina minimalne plače za leto 2023 določi v januarju 2023, pri čemer se upošteva dejstvo, da nov izračun minimalnih življenjskih stroškov že vključuje uskladitev z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin.