Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Ne pozabite oddati vloge za štipendijo za deficitarne poklice!

07. JUNIJ 2017  |   Tadeja Bučar

Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklice za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Namen štipendije:  

 • zagotavljati ustrezen kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujati vpis na področja izobraževanja, ki zagotavljajo in izboljšujejo zaposljivost,
 • spodbujati vpis v izobraževalne programe za katere trenutno ni dovolj zanimanja,
 • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v januarju 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. 


Predmet razpisa:
predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2017/2018 do izteka izobraževalnega programa. Podeljenih bo 1000 štipendij.

Rok prijave / oddaje vloge: od 15. junija 2017 do vključno 20. septembra 2017.

Pogoji razpisa: Dijaki morajo biti v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v prvi letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati ostale razpisne pogoje (priloge).

Nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka

Višina štipendije: Štipendija za deficitarne poklice znaša 100,00 EUR mesečno.

Način oddaje vlog: Vlogo je potrebno vložiti na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017.

Priloge k vlogi (za rezidente Slovenije): Fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017 (oz. zadnjega šolskega leta, ki ga je dijak zaključil / opravil).

Merila za izbor (izbirni postopek): Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Pomembne informacije:

 • štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka,
 • štipendija ne vpliva na plačilo dohodnine, saj je tovrstna štipendija oproščena plačila dohodnine v skladu s 1. točko 25.člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2,
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice,
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij na spletni strani Javnega štipendijska, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.