Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novela ZDDV-1M

07. JANUAR 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 3/2021 z dne 7. 1. 2022 je objavljena novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M). Zakon bo pričel veljati 22. 1. 2022.

Bistvene novosti:

1. Implementacija Direktiv EU v nacionalni zakon

V ZDDV-1 se prenašajo določbe, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Dejansko novosti v tem delu ni, saj je bilo potrebno določbe direktiv implementirati že s 1. 7. 2021. Ker je zakonodajalec zamujal s sprejemom zakonodaje, je področje uredil s Pravilnikom o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL št. 102/2021). Pravilnik bo prenehal veljati z dnem uveljavitve sprememb ZDDV-1.

2. Odbitek DDV od motornih vozil brez izpustov CO2

Davčni zavezanec lahko odbija vstopni DDV pri nabavi motornih vozil (avtomobilov, motornih koles, koles, ...) brez izpustov CO2, vendar le v delu uporabe vozila za poslovne namene, če vrednost vozila, skupaj z DDV in drugimi dajatvami, ne presega 80.000 EUR. Odbitek DDV je mogoč tudi od nabav goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev za ta motorna vozila. Če je davčni zavezanec nabavil tako vozilo pred uveljavitvijo zakona, lahko izvede popravek odbitka vstopnega DDV po 69. členu v sorazmernem delu za preostanek obdobja popravka.

3. Obveznost izročitve računa v papirni obliki kupcu

Z novelo zakona se ukinja obveznost izročitve računa v papirni obliki kupcu, razen če kupec zahteva papirni račun. To pa ne pomeni, da računa za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni potrebno izdati!

4. Ostale spremembe

  • ukinja se obveznost identifikacije za DDV tujih davčnih zavezancev, če na ozemlju RS opravijo dobave za katere velja prevalitev davčne obveznosti na prejemnika blaga ali storitev;
  • zavezancem, ki prvič predlagajo obračun DDV, ni potrebno k obračunu predložiti seznama prejetih in izdanih računov;
  • ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV (7.500 EUR).