Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Novi predlogi sprememb davčne zakonodaje 2017

13. SEPTEMBER 2017  |   Jasmina Malnar Molek

Ministrstvo za finance je Ekonomsko socialnemu svetu in koalicijskim poslanskim skupinam posredovalo nov, dopolnjen paket sprememb davčne zakonodaje. Nov predlog so pripravili na podlagi novih izračunov, dosedanje razprave z različnimi deležniki in prejetih pripomb v javni razpravi.  Kaj se spreminja?

Predloge sprememb sestavljajo predlogi novel Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku na tonažo, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Zakona o davčnem postopku. 

Ključne spremembe v Zakonu o dohodnini so spremembe sistema normirancev, uvedba posebne davčne sheme pri napotitvah, daljših od 30 dni, izenačitev davčne obravnave povračil stroškov pri kratkotrajnih napotitvah s službeno potjo in linearnost dodatne splošne olajšave.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb zajema spremembe vezane na sistem normirancev (enako kot v Zakonu o dohodnini) ter vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev finančnih instrumentov v davčno osnovo.

S predlaganimi spremembami Zakona o davku na tonažo se jasneje določa izračun dohodkov od prodaje ladij.

V kolikor bodo predlagane spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov sprejete, bodo davčni zavezanci lahko tudi po 31.12.2017 uporabljali vezano knjigo računov. Podaljšuje se tudi rok za poročanje davčnemu organu in sicer se bodo podatki o izdanih računih iz vezane knjige poročali do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Predlogi sprememb Zakona o davčnem postopku se vežejo na spremembe določb glede normirancev in možnost brezgotovinskega (kartičnega) plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev pri upravnem ali drugem državnem organu, če in ko bodo tehnične možnosti to dopuščale.

V tabeli ponujamo pregled sprememb določb Zakona o dohodnini s predlogi OZS:

vsebina predmet obstoječ zakon osnovni predlog nov predlog OZS
normiranci normirani odhodki 80% 60% 70% 80%
absolutna višina odhodkov brez omejitev 30 oz. 60 t eur 35 oz. 70 t eur brez omejitev
obvezen izstop iz sistema preseganje meje v 2 zaporednih preteklih letih povpr. prihodki višiji od 150 t eur povpr. prihodki višiji od 150 t eur  
obdavčitev se ne všteva v letno osnovo vštevanje v letno osnovo vštevanje v letno osnovo se ne všteva v letno osnovo
povezane osebe / seštevanje prihodkov seštevanje prihodkov ureditev v podzakonskem aktu
napotitve (do 30 dni) vštevanje povračil stroškov službenih poti v davčno osnovo da ne (splošno) ne (podrobno)  
napotitve (nad 30 dni) olajšava / 20% plače, ne več kot 1000 eur 20% plače, ne več kot 1000 eur  
oddaljenost od Slovenije (cestna povezava) 150 km in več 200 km in več
nerezident v državi napotitve znotraj 10 let znotraj 5 let
višina zagotovljene plače v tujini / ≥1,5 PPLP
nastopajoči izvajalci in športniki  normirani odhodki 80% 30% 30%  
dodatna splošna olajšava znesek 12.570,89 13.316,83 13.316,83  
linearnost ne da da
olajšava za študente glede na splošno olajšavo 75% 100% 100%  

Vsako leto znova se mi ob predlogih sprememb davčne zakonodaje poraja isto vprašanje "Bom kdaj dočakala, da se vsaj eno leto davčna zakonodaja ne bo spremenila?"