Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Novosti sprememb Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

23. NOVEMBER 2023  |   Zdenka Bedekovič

V Uradnem listu številka 115 z dne 15. 11. 2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi.

S sprejemom zakonske spremembe se na novo uvaja preživetvena raven za temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki je omejena na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, kjer se izražanje ponavlja rutinsko.

Na vloženo prošnjo tujca se dovoljenje izda ali podaljša z naslova združitve družine. K vloženi prošnji je potrebno s strani tujca priložiti tudi dokazilo o:

 • zadostnih sredstvih za preživljanje tistih družinskih članov, ki nameravajo prebivati  v državi, a sredstva ne smejo biti nižja od določene pravice do denarne socialne pomoči.

Na prošnjo tujca se dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, a le, če polnoletni družinski član izpolnjuje pogoj znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni. To pa dokaže s predložitvijo potrdila o uspešnem preizkusu iz znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni (vsaj na vstopni ravni, kot je določena s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom).

Preizkuse iz slovenskega jezika, ki so obvezni za tujce, izvajajo izobraževalne ustanove oziroma organizacije, ki izvajajo neformalne izobraževalne programe za odrasle za učenje slovenskega jezika.

Pogoj znanja slovenskega jezika je s strani polnoletnega člana izpolnjen, če:

 • je sprejet v javnoveljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem jeziku,
 • je končal šolanje na kateri koli stopnji v Republiki Sloveniji,
 • je končal osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah,
 • je starejši od 60 let.

Zakon predpisuje tudi izjeme na preživetveni stopnji znanja slovenskega jezika. Ena od teh izjem je, kadar je polnoletnemu družinskemu članu zaradi okvar zdravja onemogočeno sporazumevanje, da bi opravil izpit v zahtevani obliki. Preverjanje nezmožnosti opravljanja izpita se izvede z izvedencem, a na stroške tujca.

Zaradi hitrejšega vključevanja v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije je za državljane, ki niso iz EU-ja, pod določenimi pogoji zagotovljeni brezplačni programi, in sicer:

 • programi učenja slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe,
 • opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika,
 • programi medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani,
 • informiranje v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.

V programu učenja slovenskega jezika in spoznanje slovenske družbe v javnoveljavnem izobraževalnem programu za odrasle so do enkratne brezplačne udeležbe v programu učenja slovenskega jezika upravičeni tujci, ki niso državljani EU, in sicer tisti, ki v Republiki Sloveniji:

 • prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
 • prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta;
 • so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov EU, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja;
 • prebivajo na podlagi priznane začasne zaščite v skladu z zakonom, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb.

Do enkratne brezplačne udeležbe v programu učenja slovenskega jezika na neformalnem izobraževalnem programu za odrasle osebe, so upravičeni tudi družinski člani tujcev, ki jim je izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Do tovrstne zgoraj omenjene ugodnosti udeležbe pa niso upravičeni tujci, ki so:

 • končali šolanje v slovenskem jeziku na katerekoli stopnji v Republiki Sloveniji ali
 • vključeni v redni izobraževalni program, ki poteka v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji.
 • pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni. Naj omenimo, da o uspešnem ali neuspešnem preizkusu iz znanja slovenskega jezika izvajalci programov izdajo tudi potrdilo o preizkusu znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni.

Za predložitev ustreznega dokazila o znanju slovenskega jezika, ko gre za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine pa so predpisani zakonsko določeni roki.      

Ti roki so naslednji: 

 • do 30. aprila 2024 izpit iz znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni ni pogoj za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine;
 • od 1. maja do 31. oktobra 2024, je potrebno s strani polnoletnega družinskega člana v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti potrdilo o vpisu v:
  • neformalni izobraževalni program za odrasle učenje slovenskega jezika ali
  • potrdilo o vpisu v javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, na podlagi katerega se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
  • tujcu ni potrebno predložiti potrdila o vpisu v tečaj, če predloži spričevalo o uspešnem opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj vstopni ravni;
 • od 1. novembra 2024 dalje, je potrebno s strani tujca predložiti v postopku podaljšanja dovoljenja zaradi združitve družine »potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na preživetveni ravni«.