Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Predložitev izjave za odlog/oprostitev plačila prispevkov in temeljni dohodek (dopolnjeno 3. 5.)

04. MAJ 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Na podlagi številnih vprašanj samostojnih podjetnikov glede upravičenj do odloga in oprostitve plačila prispevkov ter izplačila temeljnega dohodka, pojasnjujemo

  1. Odlog plačila prispevkov

Odlog plačila prispevkov je urejen v ZIUPPP. Do odloga so upravičeni samozaposleni brez zaposlenih, ki so polno zavarovani preko dejavnosti in imajo na dan 28.2.2020 poravnane davčne in nedavčne zapadle obveznosti oziroma le-te ne presegajo 50 eur (obveznosti višje od 50 eur je bilo potrebno poravnati najkasneje do 6.4.2020). Odlog velja za vse prispevke za socialno varnost v obdobju od 1.3.2020 do 31.5.2020, prispevke pa bo potrebno poravnati najkasneje do 31.3.2022. Za odlog plačila prispevkov NE vlagamo izjave, FURS bo vsem upravičencem obveznost plačila prispevkov odložil avtomatsko.

  1. Oprostitev plačila prispevkov

Oprostitev plačila prispevkov je urejena v ZIUZEOP in noveli ZIUZEOP-A, ki je pričela veljati 1.5.2020. Do oprostitve plačila prispevkov so upravičeni samozaposleni, ne glede na to ali zaposlujejo ali ne, in tudi tisti, ki so le delno zavarovani preko dejavnosti. Ukrep oprostitve velja za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za uveljavitev ukrepa je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Zavezanci načeloma oddajo izjavo do zadnjega v mesecu za mesec oprostitve, razen oprostitve prispevkov za marec in april, ko je potrebno izjavo oddati 30.4.2020, pa vendar ne kasneje kot do 9.5.2020 po noveli zakona.

  1. Temeljni dohodek

Upravičenost do temeljnega dohodka je urejena v ZIUZEOP in noveli ZIUZEOP-A. Do temeljnega dohodka so upravičeni samozaposleni, ne glede na to ali zaposlujejo ali ne, in tudi tisti, ki so le delno zavarovani preko dejavnosti in sicer za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Za prejem je potrebno podati izjavo preko eDavkov, pogoj so poravnane davčne obveznosti na dan vložitve izjave. Zavezanci lahko oddajo izjavo do 31.5.2020.

Vložitev izjave

Za oprostitev plačila prispevkov in temeljni dohodek se vlaga ista izjava, ki je dostopna na eDavkih. Oddati jo je mogoče le elektronsko. Vložijo jo lahko davčni zavezanci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v letu  2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Med prihodke se vštevajo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Predvidevamo, da bo davčni organ po uveljavitvi ZIUZEOP-A, zaradi spremenjenih pogojev, izjavo prilagodil.

Izjavo lahko predložimo le enkrat za oba ukrepa skupaj in za vse mesece, ali pa večkrat za posamezen ukrep in posamezni mesec, pri čemer je potrebno paziti na roke za oddajo (blog). Za davčni organ je relevantna le zadnja oddana izjava.

Davčni zavezanci:

  • ki so upravičeni do temeljnega dohodka za (marec in april) in oprostitve plačila prispevkov (za marec in april) po ZIUZEOP, naj vložijo izjavo jutri,  30.4.2020;
  • ki do temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov niso upravičeni (neporavnane davčne obveznosti na dan 9.4.2020, prenizek upad prihodkov po pogojih ZIUZEOP, delno zavarovani preko dejavnosti) bodo izjavo predložili najkasneje do 9.5.2020 (za oba ukrepa);
  • ki zaposlujejo in ne izpolnjujejo pogojev za predložitev izjave (upad prihodkov v 2020 napram 2019 bo nižji od 10%),  so dolžni plačati prispevke za socialno varnost najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, temeljnega dohodka ne bodo prejeli;
  •  ki ne zaposlujejo in ne izpolnjujejo pogojev za predložitev izjave (upad prihodkov v 2020 napram 2019 bo nižji od 10%) imajo odložene prispevke za socialno varnost za marec, april in maj  - odlog do 31.3.2022, temeljnega dohodka ne bodo prejeli.