Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Usklajevanje vajeniške nagrade privedlo do obdavčitve dohodka vajenca

17. OKTOBER 2019  |   Tadeja Bučar

V skladu z 20.členom Zakona o vajeništvu (v nadaljevanju ZVaj) je dolžan delodajalec vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom, pri čemer znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:

- 250,00 eurov za prvi letnik,

- 300,00 eurov za drugi letnik,

- 400,00 eurov za tretji letnik.

Hkrati ZVaj določa, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič, v mesecu juliju, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta in drugič, v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

V povezavi z navedeno dikcijo znaša, od 1.7.2019, mesečna višina vajeniških nagrad:

- 256,00 eurov za prvi letnik,

- 307,20 eurov za drugi letnik,

- 409,60 eurov za tretji letnik.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba) pa v 12.členu določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine:

· 250,00 eurov na mesec za prvi letnik,

· 300,00 eurov na mesec za drugi letnik,

· 400,00 eurov na mesec za tretji letnik.

vajeništvo

Posledično se v primerih, ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, kot je določeno z Uredbo, razlika všteva v davčno osnovo dohodka vajencev, Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo,  REK-1a, pa je potrebno izpolniti na naslednji način:

ZBIRNI REK

- V 101 se vpiše celoten bruto znesek,

- V 102 se vpiše bruto znesek izplačila, ki presega z Uredbo določen znesek,

- V 301 se vpiše obračunan davčni odtegljaj,

- Osnova za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36% (313) je celoten izplačan dohodek.

 

ANALITIČNI DEL

- A051: izbere se oznaka 1109,

- A052: bruto znesek izplačila, ki presega z Uredbo določen znesek (A052=102 na zbirnem REK-u),

- A062: celoten znesek izplačanega dohodka,

- A091: davčni odtegljaj,

- B04: znesek prehrane do uredbe,

- B05: znesek prevoza do uredbe,

- B018: nagrada do uredbe.