Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Z letom 2022 davčna olajšava iz naslova vlaganj v digitalni in zeleni prehod

08. JUNIJ 2022  |   Tadeja Bučar

Republika Slovenije se je, tudi na podlagi sprejete Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, umerila k t.i. zelenemu prehodu, ki naj bi Slovenijo do leta 2050 pripeljal do podnebne nevtralnosti.

Za prehod v podnebno nevtralno družbo morajo področja, ki spodbujajo zeleni in digitalni prehod, postati prednostna področja raziskav, razvoja in inovacij. Vlaganja v raziskave in spodbujanje inovacij na področjih nizkoogljičnih tehnologij in energetske učinkovitosti na eni strani prispevajo k trajnostnemu razvoju, na drugi strani pa se z vlaganji hkrati prispeva k zanesljivemu in konkurenčnemu delovanju energetskega sektorja, kar pomembno prispeva h konkurenčnosti celotnega gospodarstva.

V povezavi z navedenimi ciljnimi usmeritvami Republike Slovenije, ki so posredno zapisane tudi v davčni zakonodaji,  bodo lahko davčni zavezanci pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2022 koristili davčno olajšavo iz naslova vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšavo določa 55.c člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) in 65.a člen Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2).

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v davčnem obdobju vlaganj, vendar največ v višini davčne osnove in sicer za vlaganja v:

  • računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke,
  • okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Bolj podrobno predmetno olajšavo pojasnjuje Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (v nadaljevanju Pravilnik), ki je začel veljati 7.5.2022, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Pravilnik vsebuje prilogo, Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, na podlagi katerega davčni zavezanec uveljavlja predmetno davčno olajšavo. Obrazec bo potrebno predložiti davčnemu organu v elektronski obliki hkrati s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb oziroma obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Davčni organ lahko glede presoje, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v digitalni in zeleni prehod, za mnenje zaprosi ministrstvo, službo ali urad, v katerega delokrog sodi predmetno vlaganje (podobno kot pri R&R olajšavi, ko je v vsebinsko presojo olajšave vključeno Ministrovo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Sam Pravilnik ima sicer samo devet členov, je pa za davčno-računovodske delavce, ki običajno pripravljajo podlage za uveljavljanje davčnih olajšav, precej zahteven za branje, saj zahteva poznavanje določenih t.i. neračunovodskih področij. Verjetno bo potrebna, vsaj v prvi fazi, pomoč poznavalca področij, ki jih zajema nova olajšava.

Za zaključek: Računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in velepodatki so povezani s procesom digitalizacije, del katerega smo vsi zaposleni v podjetjih. Digitalizacija poslovanja je infrastruktura za nove poslovne modele, ki podjetjem omogočajo digitalno preobrazbo. Za to je ključna prilagoditev poslovnih procesov novi digitalni stvarnosti, novi digitalni stvarnosti pa se moramo prilagoditi (jo sprejeti) tudi vsi zaposleni.

 

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.