Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

P R A V I L N I K o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

17. OKTOBER 2017  |   Zdenka Bedekovič

V Uradnem listu številka 56/17 je bil objavljen Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1. Ta zajema vsebinski del obrazca A1 za vlagatelje delodajalce ter samozaposlene osebe. Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 bo pričel veljati s 1. 1. 2018. Tega v nadaljevanju objavljamo v celoti.                             

P R A V I L N I K o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

1.  člen

Ta pravilnik določa vsebino elektronske vloge za izdajo potrdila A1 (v nadaljnjem besedilu: vloga), in sicer podatke, potrebne za obdelavo vloge in način pridobivanja podatkov ter izjavi vlagatelja.

2.  člen

(1) Vlogo sestavljajo trije podatkovni seti, in sicer o vlagatelju, o osebi, za katero se vlaga vloga, in o storitvi, v okviru katere bo delavec opravljal delo v drugi državi, ter izjavi vlagatelja.

 (2) Podatkovni set o vlagatelju vsebuje naslednje podatke: 1. status vlagatelja glede na osebo za katero se vlaga vloga (delodajalec, samozaposlena oseba); 2. matično številko vlagatelja; 3. ime oziroma naziv vlagatelja; 4. naslov oziroma sedež vlagatelja, in sicer: – ulico in hišno številko, – poštno številko in kraj; 5. kontaktne podatke vlagatelja, in sicer: – telefon, – elektronsko pošto.

 (3) Podatkovni set o osebi, za katero se vlaga vloga, vsebuje naslednje podatke: 1. enotno matično številko občana (EMŠO); 2. spol (moški, ženska); 3. priimek; 4. ime; 5. priimek ob rojstvu; 6. datum rojstva; 7. državljanstvo; 8. kraj rojstva; 9. naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, in sicer: – ulico in hišno številko, – poštno številko in kraj; 10. naslov prebivališča v času opravljanje dela v drugi državi, in sicer: – ulico in hišno številko, – poštno številko in kraj, – državo.

 (4) Podatkovni set o storitvi, v okviru katere bo delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala delo v drugi državi, vsebuje: 1. podatke o naročniku storitve, in sicer: – naziv oziroma priimek in ime naročnika, – ulico in hišno številko sedeža oziroma naslova naročnika, – poštno številko in kraj sedeža oziroma naslova naročnika, – državo, v kateri ima naročnik sedež oziroma naslov;

2. podatke o kraju izvajanja storitve, in sicer: – ulico in hišno številko, – poštno številko in kraj, – državo;

3. navedbo dejavnosti, znotraj katere se bo izvajala storitev: – finančno posredništvo, – gradbeništvo,

– industrija, – kmetijstvo, – šolstvo, – transport, – trgovina, – turizem – zdravstvene storitve, – drugo;

4. čas trajanja napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve, in sicer: – datum začetka napotitve delavca oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe, – datum konca napotitve delavca oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe;

 5. opis del in nalog, ki jih bo v okviru čezmejnega izvajanja storitve opravljal delavec oziroma samozaposlena oseba.

(5) V vlogi vlagatelj izjavi, da: – v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost in ne zgolj notranjih upravljavskih oziroma administrativnih dejavnosti in – delavec ne bo napoten z namenom, da nadomesti drugega napotenega delavca, da bo ves čas napotitve ohranjen neposredni odnos med vlagateljem in napotenim delavcem ter da delavec v času napotitve ne bo prepuščen tretjemu podjetju.

3. člen

(1) V sistemu za podporo poslovnim subjektom se podatki pridobivajo prek uradnih evidenc, prek vnosa s strani vlagatelja oziroma z označitvijo potrditvenega polja.

(2) V vlogi vlagatelj z varnim elektronskim podpisom zagotavlja resničnost izjav iz petega odstavka prejšnjega člena.

 

Ljubljana, dne 17. 10. 2017

Pripravila: Zdenka Bedekovič, univ. dipl. ekon.

Strokovna svetovalka – specialistka za plače, knjigovodstvo in poslovanja v tujini