Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih

02. JUNIJ 2023  |   Tadeja Bučar

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju SRRS) je 19.5.2023 v Uradnem listu RS št. 57/2023 objavil nov finančni produkt – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte na področju snovne in energetske učinkovitosti.

Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO POSOJILO) v sklopu ene vloge.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost;
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga;
 • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1.1.2020;
 • Subjekt mora delovati na obmejnem problemskem območju (v nadaljevanju OPO[1]);
 • Upravičena velikost subjekta: MSP

Višina sredstev

 • Nepovratna sredstva od 50.000 EUR do 160.000 EUR;
 • Ugodno posojilo od 25.000 EUR do 500.000 EUR.

Pogoji

 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 EUR, najvišja vrednost pa 1.000.000 EUR;
 • Lastna udeležba – najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta;
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 EUR).

Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 • Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta;
 • Fiksna obrestna mera od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta);
 • Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem.

Cilji projekta

Upravičenec bo moral v enem letu po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:

 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
 • izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18.10.2025 in vključujejo:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta);
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja;
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

 Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko Aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Oddaja se samo ena vloga (tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom);
 • Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer
  1. rok do 16.06.2023
  2. rok do 28.07.2023
  3. rok do 01.09.2023
  4. rok do 29.09.2023

Več o razpisu in dokumentaciji

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

[1] OPO vključuje: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale.