Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zaposlovanje tujcev in kontrola trga dela

20. MAREC 2018  |   Zdenka Bedekovič

Če želi delodajalec zaposliti tujce iz tretjih držav, je pred oddajo vloge za dovoljenje potrebno opraviti kontrolo trga dela.

S 1. 1. 2018 je potrebno uporabiti nov obrazec PDM-KTD o prostem delovnem mestu-kontrola trga dela. Ko delodajalec odda obrazec PDM-KTD, Zavod RS za zaposlovanje nanj odgovori v petih delovnih dneh od prejema ter izda obvestilo o ustreznosti oseb iz evidence dela. V primeru, da ni ustreznih oseb v evidenci brezposelnih, bo delodajalec nadaljeval postopek za zaposlitev tujca (pridobitev delovnega dovoljenja oziroma enotnega dovoljenja za prebivanje in delo). Delodajalec mora vlogo za izdajo dovoljenja predložiti v 30 dneh od izdaje obvestila Zavoda RS za zaposlovanje. V primeru, ko pa so v evidenci brezposelnih primerne osebe, delodajalec ne more zaposliti tujca. Torej je v takem primeru potrebno kandidate iskati na slovenskem trgu dela. Na portalu delodajalcev so vsi objavljeni obrazci, ki jih je treba poslati elektronsko. Pred prvo uporabo portala pa je potrebna registracija.

Pri kontroli trga dela Zavod RS za zaposlovanje preverja, če v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev. Ko se opravi kontrola trga dela pred oddajo vloge za dovoljenje, delodajalec zmanjša tveganje zavrnitve vloge zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja.

Kontrola trga dela je eden od pogojev za izdajo:

 • delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BIH,
 • dovoljenj za novo zaposlitev hrvaških državljanov v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU,
 • dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve do 92 dni,
 • soglasja k enotnem dovoljenju za: zaposlitev, sezonsko delo v kmetijstvu več kot 90 dni,
 • soglasja k pisni odobritvi za: zamenjavo delovnega mesta in zamenjavo delodajalca,
 • soglasja k modri karti EU.
 • informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot zaposlitev in delo.

V primeru, da delodajalec ne opravi kontrole trga dela pred oddajo vloge za dovoljenje, Zavod na podlagi pridobljenih podatkov v postopku izdaje dovoljenja oziroma soglasja k dovoljenju preverja izpolnjevanje pogoja glede ustreznih oseb v evidenci brezposelnih.

Za poklice, ki niso vezani na trg dela, ki jih opravljajo tujci po standardni klasifikaciji poklicev 2008, v postopku izdaje dovoljenja ali pisne odobritve Zavod RS za zaposlovanje poda soglasje za zaposlitev brez ugotavljanja pogoja o ustreznosti oseb v evidenci brezposelnih. Ti poklici so:

 • varilec – koda 7212,
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev – koda 8332,
 • orodjar – koda 7222,
 • strugar – koda 7223,
 • elektroinštalter – koda 7411,
 • zidar – koda 7112,
 • tesar – koda 7115.

Naj opozorimo, da še vedno velja, da bo pri zaposlitvi delavcev, ki prihajajo iz BIH , na podlagi sporazuma obvezna predložitev obrazca PDM-KTD pred oddajo vloge za delovno dovoljenje.  Glede na sporazum med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino je to namreč predhodni postopek preverjanja pogojev za posredovanje delavcev.

Prav tako pa naj opozorimo na zakonske predpise, ki določajo, da je prepovedano opravljanje ali omogočanje opravljanje drugega dela kot tistega, za katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve podano soglasje ali za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo.

Dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku s strani delodajalca v  skladu z Zakonom o urejanju trga dela, ki je ustrezno registriran v poslovnem registru in vpisan v register domačih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki ga vodi ministrstvo za delo, lahko v okviru opravljanja te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo z nekaterimi kategorijami tujcev.

Te kategorije so:

 • tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi modre karte EU,
 • tujci, za katere je bilo v postopku izdaje ali podaljšanje enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne odobritve podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ter
 • tujci, ki imajo v skladu s tem zakonom prost dostop na trg dela.

Glede na navedeno omenjeni delodajalci ne morejo pridobivati delovnih dovoljenj in soglasij za tujce ter delavcev posredovati oziroma zagotavljati drugim delodajalcem, ampak le v primerih opredeljenih v zakonskih določilih.