Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

20-urna OZS Šola računovodstva: Na hiter način se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva - 3 srečanja

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica
 • Trajanje od 18.09.2023 do 20.09.2023
 • Cena: 450,00 € + 22 % DDV - 549,00€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 315,00 € + 22 % DDV - 384,30€

20-urna OZS Šola računovodstva: Na hiter način se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva - 3 srečanja


Delo računovodje je raznoliko in zelo zahtevno. Poleg knjiženja poslovnih dogodkov, sestavljanja poročil za notranje in zunanje uporabnike, poročanja pristojnim inštitucijam, sodelovanja z revizorji in inšpektorji, nemalokrat opravlja tudi vlogo davčnega svetovalca. Kje pridobiti osnovna znanja? Vabimo vas, da se nam pridružite na tri dnevnem izobraževanju in osvojite ter nadgradite znanja s področja računovodstva.


računovodska šola v OZS

 
 20-urna strokovna računovodska delavnica:

Z našim 20 urnim izobraževanjem, v obliki predavanj in praktičnih delavnic, boste pridobili, potrdili in nadgradili znanja s področja računovodstva.

Datumi izvedbe:
 • Ponedeljek, 18.09.2023, od 9.00 do 15.00 ure, učilnica OZS
 • Torek, 19.09.2023, od 9.00 do 15.00 ure, učilnica OZS
 • Sreda, 20.09.2023, od 9.00 do 14.30 ure, učilnica OZS

V šoli računovodstva, kjer bomo teorijo povezali s prakso in se naučili:
 • knjižiti najpogostejše poslovne dogodke
 • obračunati plače in prispevke za samostojne podjetnike
 • obračunati ostale dohodke fizičnih oseb (najemnina, avtorski honorar, podjemna pogodba, ..)
 • voditi materialno knjigovodstvo
 • sestaviti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
 • izdelati davčni obračun in
 • voditi DDV evidence
Program računovodske šole:
 
Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja, predpisana s SRS 2016. V teoretičnem delu izobraževanja bomo spoznali načela pripoznanja, merjenja, vrednotenja in odprave pripoznanja posameznih računovodskih kategorij. Praktični del izobraževanja je namenjen knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov, pripravi različnih obračunov in izdelavi letnega poročila. Vse skupaj pa bomo začinili še z davki.

Program računovodske šole obsega:

1. Temeljna načela računovodenja, vrednotenja in vrste računovodskih izkazov
2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine
3. Zaloge, terjatve, dolgovi, rezervacije in razmejitve
4. Finančne naložbe in kapital
5. Stroški, odhodki in prihodki
6. Davčne osnove (davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodkov iz dejavnosti, davek na dodano vrednost, dohodnina)
 
Komu je namenjeno izobraževanje?
Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa računovodjem, knjigovodjem, vodjem računovodskih servisov, vodstvenim delavcem in ostalim, ki jih računovodstvo zanima. Namenjena je gospodarskih družbam in samostojnim podjetnikom, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS.
 
Izobraževanje bo vodila:
Jasmina Malnar Molek
jasmina malnar molek ozs šola računovodstva
svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 29 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. V letu 2022 ji je Slovenski inštitut za revizijo podelil strokovni naziv preizkušena davčnica. V preteklem obdobju je bila članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju. V letu 2022 je članica Pogajalske skupine ESS za pripravo sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in Strokovnega odbora za finance in gospodarstvo. Je avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 predavanj širom Slovenije.


Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
 • Obvezna je spletna prijava na dogodek
 • Kotizacija vključuje udeležbo, stroške organizacije in gradivo.
 • Od 8:45 do 9:00 registracija, odmor po dogovoru
 • Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 • Potrdilo o plačilu pošljite na e-naslov izobrazevanje@ozs.si oziroma ga priložite ob registraciji.
 • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 • Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 3 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije (priprava gradiva in drugi administrativni stroški). Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • Seminar bo organiziran za minimalno 5 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav do 3 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Dodatne informacije: Tajništvo svetovalnega in izobraževalnega centra OZS: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 553, 01 5830 504.
 
Vljudno vabljeni!