Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Brezplačna spletna delavnica: Odnos do zaposlenih v različnih življenjskih obdobjih in paradigma DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

 • Vse o dogodku
 • Kraj: ZOOM spletna aplikacija
 • Datum: 08.12.2021
 • Ura: 09:00 - 12:00

Brezplačna spletna delavnica: Odnos do zaposlenih v različnih življenjskih obdobjih in paradigma DRUŽBENE ODGOVORNOSTI


Zavezanost družbeni odgovornosti podjetju daje večji ugled, prepoznavnost, motivirane in kompetentne zaposlene, pozitivni pogled poslovnih partnerjev, dober odnos z lokalno skupnostjo ter tako doseganje konkurenčne prednosti. Koncept družbene odgovornosti vključuje tudi odnos do zaposlenih, zlasti omogočanje pozitivnega, prijaznega delovnega okolja. Pri tem pa je potrebno posvetiti več pozornosti izzivom psihičnih in fizičnih težav, ki jih lahko zaposleni občutijo zaradi hormonskega neravnotežja v določenih življenjskih obdobjih. Prav tako je za vse, ki šele stopajo na podjetniško pot, pomembno, da s skrbjo za svoje dobro počutje in ohranjanje vitalne energije v vseh življenjskih obdobjih postavijo trdne temelje za svoj dolgoročni poslovni uspeh.

OZS SPOT

Brezplačno se udeležite naše strokovne delavnice:

"Odnos do zaposlenih v različnih življenjskih obdobjih
in  paradigma družbene odgovornosti"


SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organizira brezplačno strokovno spletno delavnico.
Delavnico sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Delavnica je namenjena (bodočim) podjetnicam in podjetnikom, vodilnim v organizacijah, kadrovskim strokovnjakom oziroma strokovnjakom zdravja pri delu MSP ter vsem ostalim, ki se hočejo opolnomočiti na tem področju.

Vedno bolj pridobiva na pomenu koncept družbene odgovornosti podjetij, ki vključuje tudi odnos do zaposlenih ter  vplive na skupnost, vključno z zdravjem in blaginjo družbe kot celote.  Ena od praks,  ki prinaša koristi in pozitivne učinke tako podjetju/organizaciji, kot zaposlenim ter skupnosti je tudi omogočanje pozitivnega, prijaznega delovnega okolja. Pri tem pa se posveča premalo pozornosti izzivom psihičnih in fizičnih težav, ki jih lahko občutijo zaposleni zaradi hormonskega neravnotežja in ki v določenem življenjskem obdobju lahko bistveno okrnijo kvaliteto delovnega življenja. S prilagojenim upravljanjem te občutljive skupine sodelavcev lahko dosežemo, da bo posameznik bolj pripaden, saj ga v podjetju obravnavamo celostno in občuti visoko stopnjo vključenosti. S tem lahko spodbudimo sistematično razvijanje kompetenc zaposlenih, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in delovno uspešnost skozi vsa življenjska obdobja. Takšno ravnanje podjetja/organizacije se dotika področij standarda družbene odgovornosti, kot so delovne prakse, človekove pravice, organizacijsko upravljanje pa tudi vključevanje v lokalno skupnost in njen razvoj, saj ima posreden vpliv na kulturo družbe kot podporni steber trajnostnega razvoja.

CILJI DELAVNICE:
Spoznati in načrtovati učinkovite strategije za upravljanje zaposlenih, ki občutijo vpliv težav zaradi hormonskega neravnotežja na njihovo zavzetost in delovno uspešnost ter s tem zmanjšati stigmatizacijo in njen negativni učinek na organizacijsko kulturo.

PROGRAM DELAVNICE:

9:00 - do 9:15 - predstavitev certifikata "Družbeno odgovoren delodajalec", Gašper Zakrajšek iz Ekvilib inštituta
9:15 dalje predavanje Magdalene Fabčič, univ. dipl. biologinja z dolgoletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji, coach po ACTP in poslovni coach (Glotta Nova) ter moderatorka (DMS), kot sledi:
 • Kako hormonsko ravnotežje odločilno vpliva na počutje in delovno uspešnost zaposlenih skozi različna življenjska obdobja.
 • Je pri 40-tih že prepozno? - življenjske prelomnice, identiteta in samopodoba ter njihov vpliv na samozaupanje in poslovno uspešnost.
 • Kako lahko posebna skrb za zaposlene, ki se soočajo s hormonskimi težavami, pripomore k večji zavzetosti, krepitvi medsebojnih odnosov in medgeneracijskega sodelovanja ter boljši kakovosti življenja.
 • Katere težave so vzrok, da kar šest od desetih žensk poroča o negativnem vplivu menopavze na njihovo delo.
 • Andropavza – mit ali resničnost?
 • Kako lahko vpliv hormonskih sprememb obvladujemo in celo preprečimo s podporo zaposlenim, izboljšanimi pogoji dela, ozaveščanjem kolektivov in izobraževanjem vodilnih.
 • Pet stebrov zdravja za ohranjanje polne angažiranosti tako v delovnem kot v zasebnem okolju.
 • Kaj lahko v podjetju storimo za zdr počutje vseh zaposlenih že danes in zakaj se to splača?

Druženje bo polno praktičnih nasvetov in izmenjave izkušenj, kako lahko ozaveščanje o vplivu hormonskih neravnotežij pomaga zaposlenim, delodajalcem in skupnosti.

Udeleženci delavnice boste:

 • spoznali, kako se hormonske težave dotikajo vseh, tako tistih, ki se soočajo z izzivi kot njihovih bližnjih, sodelavcev in delodajalcev ter zakaj naj  proaktiven pristop na delovnem mestu postane del kadrovske strategije;
 • na interaktiven način osvojili znanje in veščine, potrebne za preprečevanje negativnih učinkov hormonskih težav v delovnem okolju; raziskali orodja  za povečanje vključenosti in pripadnosti vseh zaposlenih ter izboljšanje organizacijske klime;
 • pridobili  informacije, ki  jim bodo pomagale  pri organizaciji, izvedbi in zagotavljanju ukrepov za dobro počutje na delovnem mestu;
 • izboljšali kompetence načrtovanja in organizacije.

PREDAVATELJICA:

Magdalena Fabčič je izkušena svetovalka za izzive srednjih let, ki pomaga posameznicam in organizacijam ohranjati polno angažiranost ter zmanjšati vpliv hormonskih težav na uspešnost in odnose na delovnem mestu ter na kvaliteto življenja.
Magdalena fabčič izzivi srednjih let menopavza andropavza
Magdalena Fabčič
Je univ. dipl. biologinja z dolgoletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji, coach po ACTP in poslovni coach (Glotta Nova) ter moderatorka (DMS).
Udeležila se je Menopavzne šole (Slov. menopavzno društvo pri SZD), programov »Znanje za zdravje delavcev« (NIJZ) in »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (MDDSZ) ter 7. Mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu (RC IKTS).
Svoje  lastne izkušnje povezuje z izsledki moderne znanosti ter tradicionalnimi znanji. Predava in vodi delavnice ter nudi podporo skozi individualni in skupinski coaching. V delovnih organizacijah vodi programe podpore zaposlenim ženskam, ozaveščanja vseh zaposlenih in izobraževanja managementa o preprečevanju ekonomskih posledic menopavznih težav. Več o njej na http://www.pogumna.si/spoznaj_me.

Trajanje: 4 šolske ure

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Obvezna je predhodna spletna prijava (na dnu te strani).
V primeru odjave le-to prosim sporočite. Kontakti spodaj.

 
Kontakti:
(01) 58 30 553, Jana Golić, podjetniška svetovalka SPOT: jana.golic@ozs.si

Vljudno vabljeni!

SPOT OZS

Pišite nam