Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Brezplačni strokovni spletni posvet: VZPOSTAVITEV ZDRAVEGA DELOVNEGA MESTA V ČASU BOJA Z EPIDEMIJO COVID-19

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Webinar
 • Datum: 18.06.2021
 • Ura: 09:00 - 12:30

Brezplačni strokovni spletni posvet: VZPOSTAVITEV ZDRAVEGA DELOVNEGA MESTA V ČASU BOJA Z EPIDEMIJO COVID-19


V aktualni situaciji ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. V času Covid krize pa je za podjetja zelo pomembno tudi prepoznavanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu in uvedba strategije za izboljšanje odpornosti in prilagodljivosti organizacije med epidemijo in po njej.

Polet - varnost in zdravje pri delu COVID19

V okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«

vas vabimo na spletni posvet:

VZPOSTAVITEV ZDRAVEGA DELOVNEGA MESTA
 V ČASU BOJA Z EPIDEMIJO COVID-19,


ki bo v petek, 18. junija 2021 od 09:00 do 12:30 ure

Vzpostavitev zdravega delovnega mesta v sodelovanju tako zaposlenega kot delodajalca, še nikoli na tako težki preizkušnji kot zadnje leto.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. L RS, št 43/11) delodajalcu nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu (vzdrževalci, pogodbeniki, čistilni servisi ipd.).

V aktualni situaciji ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah.

V času Covid krize pa je za podjetja zelo pomembno tudi prepoznavanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu in uvedba strategije za izboljšanje odpornosti in prilagodljivosti organizacije med epidemijo in po njej.

Izmenjava izkušenj in dobrih praks je v tem času toliko bolj dobrodošla.

PROGRAM:

1. Varnost in zdravje pri delu v povezavi z novo koronavirusno boleznijo:
    09:00 – 10:30

 •   Zakonske podlage, kdo mora imeti oceno tveganja, kdo pripravlja strokovne podlage?
 •   Dopolnitve ocene tveganja
 •   Ali potrebujemo dopolnitev ocene tveganja zaradi epidemije?
 •   Nova tveganja na delovnem mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo, definicija kritičnih  točk v podjetju, interakcija z drugimi preventivnimi ukrepi …)
 •   Identifikacija nevarnosti v zvezi s SARS CoV-2, ki so prisotne pri izvajanju del
 •   Ocenitev tveganja za okvaro zdravja delavcev zaradi nevarnosti za okužbo in širjenje okužbe
 •   Ali je tveganje za okužbo in za širjenje okužbe sprejemljivo?
 •   Uvedba ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja za okužbo in za širjenje okužbe v delovnem okolju
 •   Določitev potrebnih ukrepov in odgovornih oseb (vrste ukrepov; hitra testiranja, tehnični ukrepi, organizacijski ukrepi idr.)
 •   Dopolnitev dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu in virus SARS-CoV-2 (obveznost pisnega obveščanja  delavcev, programi usposabljanja ipd.)
Predavateljica mag. Katarina Železnik Logar opravlja delo vodje podružnice IVD Maribor, preko 17 let izvaja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, usposabljanja na področju  varnosti pri delu, izdeluje strokovne podlage za ocenjevanje tveganja, piše strokovne članke, ima opravljeno strokovno usposabljanje za promotorje zdravja pri Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, svetuje delodajalcem na področju varnosti pri delu in kot članica sodeluje v nacionalni mreži za sodelovanje z EU-OSHA


2. Trdoživost organizacij in kolektivov v izzivih epidemije:
    10:30 – 11:30
 •   So zdravi in motivirani zaposleni samoumevni?
 •   Tveganja in izzivi za zdravje in dobro počutje zaposlenih: od varnosti zaposlitve, delovnih obremenitev, socialne mreže    do ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.
 •   Davek negotovosti in sprememb za zaposlene in za njihove vodje.
 •   Psihosocialni vplivi delovnega okolja na absentizem, prezentizem, zavzetost in delovno uspešnost - kako ukrepati?
 •   5 stebrov psihološke odpornosti v Covid časih.

Predavateljica Magdalena Fabčič je univ. dipl. biologinja z dolgoletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji, coach po ACTP in poslovni coach (Glotta Nova) ter moderatorka (DMS). Je izkušena svetovalka za izzive srednjih let, ki pomaga posameznicam in organizacijam ohranjati polno angažiranost ter zmanjšati vpliv stresa in hormonskih težav na uspešnost in odnose na delovnem mestu ter na kvaliteto življenja. Udeležila se je programov »Znanje za zdravje delavcev« (NIJZ) in »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (MDDSZ), 7. Mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu (RC IKTS) ter Menopavzne šole (Slov. menopavzno društvo pri SZD).


 

3. Predstavitev dobrih praks in razprava (vprašanja in odgovori)
    11:30 – 12:30

Podjetje AMZS D.D., vodja akademije gospa Anisa Faganelj.

- - - - - - - - - - -

Udeležba na posvetu je BREZPLAČNA. Obvezna je predhodna spletna prijava (na dnu te strani), saj boste na vaš e-naslov prejeli spletno povezavo do dogodka ter navodila glede izvedbe. V primeru odjave le-to prosim sporočite. Kontakti spodaj.
 
Kontakti:
(01) 58 30 561, Maja Godec, OZS: maja.godec@ozs.si

Zanimive in aktualne informacije s področja aktivnega in zdravega staranja najdete na spletni strani projekta: www.projekt-polet.si.  Regijski posveti potekajo v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vljudno vabljeni!

POLET

     
Pišite nam