Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Davčni obračun za leto 2023 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Vse o dogodku
 • Kraj: TRŽAŠKA CESTA 207
 • Datum: 21.12.2023
 • Ura: 09:00 - 13:00
 • Cena: Cena tečaja - 140,00€
 • Član z dodatnimi storitvami - 70,00€

Davčni obračun za leto 2023 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike


Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič vabi na seminar: Davčni obračun za leto 2023 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023 ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE


Termin: 21. december 2023 ob 9. uri
Lokacija: OOZ Ljubljana Vič in ZOOM povezavaNamen:
Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Na našem kratkem, intenzivnem in praktičnem seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu.

Vsebina:
 1. Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov (postopki, navodila, sklepi, pravilnik) z računovodskega in davčnega vidika.
 2. Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 3. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, zaloge).
 4. Oslabitev ali odpis terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 5. Oslabitve in odpisi zalog (inventurni primanjkljaj, kalo ipd.), konsignacije in insolvenčni postopki.
 6. Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 7. Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih, neizkoriščenih letnih dopustov ipd.
 8. Postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov – 29., 30. in 31. člen ZDDPO-2 ter novosti za leto 2022.
 9. Davčne olajšave za leto 2023 z novostmi.
 10. Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.
Seminar bo vodila dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja  s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.
 


Cena seminarja je 140 EUR (za naše člane z dodatnimi storitvami 70 EUR).

Zavod za izobraževanje delavcev krije delavcem, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki so člani zavoda, stroške usposabljanja in izpopolnjevanja v višini 66%. Dodatne informacije:
OOZ Ljubljana Vič
tel: 01 200 52 50
gsm: 051 698 000
info@ooz-ljvic.si


Prijava na dogodek