Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

EVROPSKA IZVRŠBA in čezmejna zamrznitev bančnih računov

  • Vse o dogodku
  • Kraj: OZS, Celovška 69, Ljubljana, velika dvorana
  • Datum: 09.09.2019
  • Ura: 09:00 - 13:00
  • Cena: 140,00 + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98 € + 22 % DDV - 119,56€

EVROPSKA IZVRŠBA in čezmejna zamrznitev bančnih računov


Vsi, ki poslujete na trgu se zaradi globalizacije vse pogosteje srečujete s primeri, ko za svoje opravljeno delo plačila tujega poslovnega partnerja ne dobite ali, ko vaš domači poslovni partner posluje z računom v tujini, pa vam dolga ne plača.

svetovanje in izobraževanje

Na ravni EU je bilo sprejetih precej predpisov, ki so namenjeni reševanju in pomoči upnikom v takih situacijah: izvršitev odločb in drugih javnih listin, uveljavitev zahtevkov v državah članicah ter zavarovanje terjatev z zamrznitvijo bančnih računov. Zaradi zadnje možnosti je Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) dobil celotno novo 25.a poglavje, ki ga mora poznati vsak, ki posluje na trgu. Namen teh predpisov je olajšati čezmejne izterjave dolgov, mi pa bomo pregledali, kako ti postopki potekajo v praksi.

Namen strokovnega seminarja je, da se seznanite s predpisi, da veste kako in kdaj jih uporabiti. Na jasen, praktičen in enostaven način osvojite ta pravila. Ker je za njihovo pravilno uporabo treba poznati osnove izvršbe, bomo na kratko začeli z njimi, saj na njih temeljijo možnosti, ki jih pri poslovanju daje evropska zakonodaja.

Zato bomo najprej jasno in na kratko, preko grafov in razpredelnic pogledali pravila o tem, kako teče postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova in kako upnik v enem in drugem primeru pride do izvršilnega naslova, ki mu lahko pomaga pri izterjavi v tujini.

Nadaljevali bomo s pregledom vseh možnosti, ki jih daje evropska zakonodaja. Pregledali jo bomo preko praktičnih primerov, s pomočjo vzorcev vlog, s katerimi si boste lahko pri samostojnem delu pomagali v postopkih. Poiskali bomo kje na spletu najdete ustrezne obrazce, katerega morate uporabiti in kako jih pravilno izpolnite.

Ker je pravo živo, je pravna težava s katero se srečate vedno posebna. Poiskali bomo odgovore na vsa vaša vprašanja, vaše pomisleke in težave.

Namen srečanja je da dobite praktične in uporabne informacije ter dovolj znanja, da boste postopke lahko vodili samostojno in suvereno. In da boste znali pravočasno in pravilno oceniti ali zaradi varstva svojih pravic potrebujete ustrezno strokovno pomoč.

 
I. Del
Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova, razumevanje razlik in njihovih posledic v postopku:

1. Izvršba na podlagi verodostojne listine:
- verodostojne listine,
- opominjanje dolžnika in pravila o reklamaciji računa,
- vložitev predloga za izvršbo, stvarna in krajevna pristojnost sodišča,
- izbira sredstva izvršbe

2. Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
- izvršilni naslovi,
- vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in v čem je razlika z izvršbo na podlagi verodostojne listine,
- stvarna in krajevna pristojnost za vložitev predloga za izvršbo,
- na kaj mora upnik paziti pri sestavi predloga za izvršbo, načelo formalne legalitete,

3. Vročanje sklepov o izvršbi:
- osnovna pravila o vročanju sodnih sklepov,
- posebnosti pri računanju roka, če je sklep vročen s fikcijo (prikaz),
- posledice izdaje sklepa o izvršbi in temeljne razlike med postopkoma,

4. Najpogostejši ugovorni razlogi v izvršbi:
- razlike v vsebini ugovornih razlogov - izvršbi na podlagi VL in izvršilnega naslova,
- najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine - dolg je zastaral, nisem dolžnik, dolg je manjši od zneska, ki ga upnik terja, obveznosti so bile odpuščene, sem v postopku osebnega stečaja, ne vem ali moj dolg sploh obstaja.
- omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova, razlogi, najpogostejši ugovorni razlogi,
- grafični prikaz poteka obeh postopkov (verodostojna listina in izvršilni naslov), prikaz razlik med postopkoma, prikaz razlik med postopkoma po vložitvi ugovora in ravnanja upnika, ko se zaradi ugovora znajde v pravdnem postopku (zahteva po oblikovanju predloga za izvršbo kot tožbe, osnovna pravila, ali to lahko naredim sam)

II. Del
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov je namenjen upniku. Pomagal naj bi mu tako, da bi dolžniku preprečil razpolaganje s sredstvi na njegovem bančnem računu:

- pogoji za izdajo tega začasnega ukrepa, ki preprečuje dolžniku, da dvigne ali prenese  denarna sredstva na računu pri banki v državi članici EU,
- kako in kje pridobim informacijo o dolžnikovih bančnih računih odprtih v državi članici EU;
- vsebina predloga za izdajo Evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in kako ga pravilno izpolnim?
- odločitev sodišča o predlogu in pravna sredstva strank zoper odločitev sodišča,
- kako je zamrznitev urejena v Sloveniji?
- odločitev naših sodišč, če je bančni račun v Sloveniji,                             
- izvršitev naloga za zamrznitev bančnega računa v Sloveniji, ki ga je izdalo sodišče v drugi državi članici EU,
- katero sodno prakso mora uporabnik v zvezi z zamrznitvijo bančnih računov poznati?

Evropski plačilni nalog daje upnikom enostavno in hitro možnost, da za svoje nesporne zahtevke pridobijo izvršilni naslov:

- kdaj se v postopku lahko uporabi Evropski plačilni nalog in komu je namenjen,
- predlog za vložitev EPN - kako izpolnim predpisan obrazec in katerega izberem, kje ga najdem, kje se tak predlog vloži,….),
- odločitev sodišča  o  predlogu,
- pravila o vročanju strankam in pravna sredstva, ki jih stranke v postopku lahko uporabijo,
- sodna praksa, ki jo mora uporabnik poznati.

Evropski izvršilni naslov je namenjen izterjavi nespornih denarnih terjatev:
- kaj je in kdaj se lahko uporabi Evropski izvršilni naslov ter komu je namenjen,
- kaj so nesporni zahtevki?
- pogoji za pridobitev Evropskega izvršilnega naslova,
- kako je s pridobitvijo Evropskega izvršilnega naslova v Sloveniji,
- kako poteka izvršba na podlagi evropskega izvršilnega naslova,
- sodna praksa, ki je za njegovo uporabo pomembna.

Trajanje:
- 5 učnih ur

Predavateljici:


Elizabeta ŽGAJNAR
Elizabeta Žgajnar
Elizabeta Žgajnar, univ. dipl. prav., od leta 2008 sodnica na izvršilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, pred tem na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarsko sodstvo, še prej pa osem let na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani. Je sodnica z bogatimi izkušnjami izvršilnega postopka, pridobljenimi na prvi in pritožbeni stopnji.


in

Maja LAJEVEC
Maja Lajevec

Maja Lajevec, rojena 16.8.1968 v Ljubljani, po izobrazbi diplomirana pravnica. Leta 2000 izvoljena za sodnico na Okrajno sodišče v Ljubljani, klasična izvršba, kjer je sodila  10 let. V tem času je veliko predavala izvršiteljem, odvetnikom, bankam in kolegom sodnikom o težavah v izvršilnih postopkih, predvsem tistih povezanih s hitro in nedomišljeno spremembo izvršilne zakonodaje in neenotne sodne prakse. V tem času je objavila precej strokovnih člankov in knjigo, priročnik za uporabo izvršbe. Leta 2009 jo je minister za pravosodje povabil v delovno skupino, ki je pripravljala spremembo stečajne zakonodaje. Povabljena je bila kot strokovnjak za izvršbo, saj je novela ZFPPIPP-C na novo uredila razmerje med stečajem in izvršbo. Leta 2009 je kandidirala na prosto sodniško mesto na specializiranem stečajnem oddelku na Okrožnem sodišču v Ljubljani in bila izbrana. Do leta 2013 je delala kot stečajna sodnica. Sodelovala je v skupinah, ki so pripravljale spremembe stečajne zakonodaje, objavila veliko člankov predvsem iz področja osebnega stečaja in odpusta obveznosti in razmerja med izvršbo in stečajem. Sodelovala je na Dnevih insolvenčnega prava, ki potekajo vsako leto januarja in veliko predavala. Leta 2013 je odšla v ZDA, kjer je ostala 3 leta. Opravila je licenco za notarja in za Car dealership. Po vrnitvi v Slovenijo se je povezala z Zavodom za varstvo potrošnikov, za katerega pripravlja serijo člankov o izvršbi, sodeluje z upravitelji, v projektu, ki ga vodita Pravna fakulteta in Fin-Tax-Lex v zvezi z e zakonodajo s področja insolvenčnih postopkov in še več.

KOTIZACIJA: 
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Odjava:
Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: 
-
Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!
Pišite nam