Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Izobraževalni dan: »Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor
 • Datum: 18.02.2020
 • Ura: 09:00 - 15:00
 • Cena: za člane OOZ (z 22 % DDV) - 36,60€
 • za nečlane (z 22 % DDV) - 146,40€

Izobraževalni dan: »Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje


-

Vabimo vas na izobraževalni dan:


»Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje«

torek, 18. februar 2020, od 9:00 do 15.00

na Območno obrtno-podjetniški zbornici Maribor, Titova cesta 63, Izobraževalna dvorana (pritličje)
 
Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.
Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki so stopile v veljavo 1.1.2020.
Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.
 
Program:
 1. DEL (4 šolske ure)
 
 1. ZGD-1 in SRS
 • Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Poročanje AJPES
 • Objava letnih poročil
 • Spremembe SRS
 1. Davčni obračun
 • Davčna osnova
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki
 • Davčno priznani/nepriznani odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri normirancih
 1. Davčne spremembe
 
 1. DEL (3 šolske ure)
 
 1. Spremembe zakona o urejanju trga dela
 2. Spremembe zakona o delovnih razmerjih
 3. Minimalna plača
 4. Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala KPOP + vzorec pravilnika
Predavateljici:
 
 1. Del
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.
 
 1. Del
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.
 


KOTIZACIJA:   za člane znaša 30 € na osebo (+ 22% DDV) – 36,60€, *velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine.
za nečlane znaša 120 € na osebo (+ DDV) – 146,40.

PRIJAVA: Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki  najkasneje do vključno ponedeljka, 17. februarja 2020, do 12. ure.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna  do ponedeljka, 17. februarja 2020, do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB),  sklic: 300 - davčna številka, namen plačila: izobraževalni dan.

Dodatne informacije: tel: 02/33 03 500. 
 


Vljudno vabljeni!
Pišite nam