Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Izpit NPK računovodja

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
  • Trajanje od 10.07.2024 do 15.07.2024
  • Cena: Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi) - (oproščeno DDV) - 215,00€
  • Cena preverjanja znanja - (oproščeno DDV) - 267,00€

Izpit NPK računovodja


IZPIT NPK računovodja/računovodkinja

NPK Računovodkinja/računovodkinja

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Računovodkinja/računovodkinja se lahko prijavijo kandidati, ki so pridobili srednjo strokovno ali srednje splošno izobrazbo.
 
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
 
Obvezne priloge:
-  prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
-  Europass življenjepis
-  dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi oziroma srednji splošni izobrazbi
 
Neobvezne priloge:
- potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti računovodkinja/računovodkinja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,
- objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
-  delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu,..)
-  referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali).

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:
Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Pri praktičnem delu preverjanja kandidati sestavijo bilanco, za kar imajo na razpolago 2 uri časa. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan, kandidati zagovarjajo pripravljeno bilanco in odgovorijo na vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 
Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva:
•    Cena  preverjanja znanja : 267,00 € (oproščeno DDV) ali
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 215,00 € (oproščeno DDV).

Pregled portfolij:
10.7.2024
Preverjanje znanja:
15.7.2024

Znesek kotizacije
kotizacija se nakaže na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200102, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

 

 Informacije in dodatna pojesnila 
Jana Božič
Strokovna sodelavka
Javna pooblastila pri OZS

telefon 01/ 583 05 20, 031 347 362
e-mail: jana.bozic@ozs.si

Prijava na dogodek