Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Izpit NPK tetover/tetoverka

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
  • Trajanje od 08.06.2024 do 15.06.2024
  • Cena: Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi) - (oproščeno DDV) - 215,00€
  • Cena preverjanja znanja - (oproščeno DDV) - 267,00€

Izpit NPK tetover/tetoverka


IZPIT NPK tetover/tetoverka- junij 2024

NPK tetover/tetoverka

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK tetover/tetoverka se lahko prijavijo kandidati, ki so pridobili najmanj srednjo poklicno izobrazbo katerekoli smeri.

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo tetover/tetoverka

 Poklicni standard


Za preverjanje znanja je potrebno teoretično in praktično znanje (celostno poznavanje dela v tatu salonu).
 
Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
 
Obvezne priloge:
-  prijava (vloga) v postopek preverjanja ali potrjevanja
-  Europass življenjepis
-  dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi katerekoli smeri (spričevalo, diploma..)
 
Neobvezne priloge:
- potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti tetover/tetoverka, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,
- objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
-  delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu,..)
-  referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali).

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:
Preverjanje se izvaja kot storitev z zagovorom.
Kandidat s praktičnim prikazom storitve na umetni koži dokaže obvladovanje poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.
Kandidat na preverjanju sam zagotovi umetno kožo (A4 format) in podlago zanjo in tetoverski aparat, ostala materialna sredstva (po katalogu) zagotovi izvajalec.

Aparati, pripomočki in materiali morajo biti certificirani in dovoljeni za uporabo skladno z veljavnimi predpisi.
 
 
Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva:
•    Cena  preverjanja znanja : 267,00 € (oproščeno DDV) ali
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 215,00 € (oproščeno DDV).

Pregled portfolij:
8.6.2024
Preverjanje znanja:
15.6.2024

Znesek kotizacije, plačilo opravite do 28.5.2024
Kotizacija se nakaže na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200102, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

 

 Informacije in dodatna pojesnila:
Jana Božič
Strokovna sodelavka
Javna pooblastila pri OZS

telefon 01/ 583 05 20, 031 347 362
e-mail: jana.bozic@ozs.si