Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Kako se izogniti pastem delovnega prava pri postopanju s PROBLEMATIČNIM DELAVCEM?

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Spletni seminar - ZOOM Webinar
 • Datum: 01.06.2022
 • Ura: 10:00 - 11:30
 • Cena: 100,00 € + 22 % DDV - 122,00€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 50 %) - 50,00 € + 22 % DDV - 61,00€

Kako se izogniti pastem delovnega prava pri postopanju s PROBLEMATIČNIM DELAVCEM?


Vsak od zakonitih postopkov, ki pridejo v poštev za problematičnega delavca ima svoje specifične pogoje, ki jih mora delodajalec izpolniti, da je ukrep zakonit. Tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali celo izredna odpoved, ki predstavljata ultima ratio, oz. skrajni, toda še vedno zakonit ukrep, je podvržena formalnim in vsebinskim pogojem, ki morajo biti izpolnjeni, v nasprotnem bo odpoved nezakonita. In če hočemo pogoje izpolniti, je predpogoj, da jih sploh poznamo.

 

Delodajalec se vsakodnevno srečuje s številnimi poslovnimi izzivi in težavami, da zagotavlja čimbolj nemoteno in uspešno poslovanje svojega podjetja, zato velikokrat ne namenja dovolj pozornosti odnosu do delavcev kot tudi ne temu, kakšen odnos imajo med seboj sodelavci. To utegne povzročiti  slabo delovno klimo, ki zagotovo lahko škodljivo vpliva na delovni elan zaposlenih in posledično tako na kvantiteto kot tudi kvaliteto opravljenega dela.
Problematičen delavec lahko delodajalcu povzroči veliko »sivih las«, saj mora energijo potrebno za uspešno poslovanje, namenjati tudi razreševanju konflikta z zaposlenim. Še posebej znajo biti za delodajalca škodljivi dolgotrajni spori, ki se razrešujejo in zanj neuspešno končajo pred delovnim sodiščem. Postopki pri delodajalcu niso več dvostopenjski, ampak se delavec zoper odpoved lahko s tožbo obrne neposredno na sodišče. Tudi danes postopki pred delovnimi sodišči niso kratki, toda še bistveno daljši so bili pred leti. Za delavce, ki se po prejeti odpovedi niso zaposlili drugje in so po več letih pravdanja sodni spor dobili in jih je moral delodajalec nazaj zaposliti ter za nazaj izplačati plače, je bila to ena najboljših naložb denarja, saj so bile zakonite zamudne obresti zelo visoke. In obratno, za delodajalce je to lahko predstavljalo nepremostljivo ali vsaj zelo težko rešljivo finančno zagato.

Zaradi navedenih možnih finančnih posledic kot tudi zaradi tega, ker vsaj do neke mere velja rek »čas je denar«, si mora delodajalec s svojo kadrovsko službo in zunanjimi strokovnjaki prizadevati, da se čimveč sporov razreši izvensodno, na čimmanj konflikten način, po možnosti v obojestransko korist.
Če spora na tak način ni možno zgladiti in je potrebno kljub vsemu pristopiti k rigoroznejšim ukrepom, se je nujno zavedati, da moramo v izogib zastaranju postopati pravočasno, ob tem pa upoštevati, četudi je morda dejansko stanje kršitve nedvoumno, tudi postopkovne zahteve, ki se nanašajo npr. na pisno opozorilo pred odpovedjo, pisno seznanitev s kršitvami, pravočasno povabilo na zagovor ipd.
Od narave in teže kršitve delovnih obveznosti delavca je običajno odvisna tudi izbira postopka za katerega se odloči delodajalec, pri čemer poleg individualnega pristopa ni zanemarljiv niti generalno preventiven pomen za poduk ostalim zaposlenim.

 Na seminarju bomo obdelali predvsem naslednja vprašanja:

 • Kdo sploh se smatra za problematičnega delavca?
 • Zakaj in kako se izogniti pastem delovnega prava?
 • Kakšen cilj zasledujemo pri izbiri postopka?
 • Kaj mora delodajalec upoštevati pri izbiri postopka?
 • Kakšni so možni ukrepi delodajalca?
 • Kakšne sankcije delodajalec lahko izreče v disciplinskem postopku ter pod kakšnimi pogoji in kakšnih sankcij v takem postopku ne sme izreči?
 • Kakšna je razlika med redno in izredno odpovedjo iz krivdnih razlogov?
 • Kako postopa delodajalec pred redno odpovedjo iz krivdnih razlogov?
 • Kakšen je rok za podajo redne odpovedi iz krivdnih razlogov?
 • Kakšen je odpovedni rok in kakšna odpravnina?
 • Ali se odpoved lahko vroči tudi delavcu, ki je v bolniškem staležu?
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu poda izredno odpoved?
 • Kako lahko vročimo odpoved?
 • Kakšne posledice nosi delavec pri redni in izredni odpovedi iz krivdnih razlogov?
 • Kako naj odreagira delodajalec, če delavec zoper odpoved vloži tožbo?


Predaval bo Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec-specialist za delovno in socialno pravo,

dušan bavec OZS

zaposlen v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 22 letnimi svetovalnimi izkušnjami s področja delovnega in socialnega prava. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več deset uspešno izvedenih seminarjev s področja delovnosocialne problematike. Kot predstavnik OZS je bil član strokovne delovne skupine OZS ob zadnji reformi delovnega prava v letu 2013 kot tudi ob reformi in vseh novelah pokojninskega sistema, trenutno pa je tudi član delovne skupine za prenovo Zakona o urejanju trga dela.  


Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
 • Obvezna je spletna prijava na dogodek kot tudi pisna odjava.
 • Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB),
 • Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 • Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov izobrazevanje@ozs.si,
 • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
 • Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije
 • za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.
 • Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
 • V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!