Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

OPTIMIZIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Podjetniški center Vič
 • Datum: 17.01.2020
 • Ura: 09:00 - 12:00
 • Cena: Cena tečaja - 90,00€
 • Član z dodatnimi storitvami - 45,00€

OPTIMIZIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019


Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič vabi na seminar: OPTIMIZIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019 Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Na naši kratki delavnici vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu.

OPTIMIZIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2019

Namen:
Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.
Na naši kratki delavnici vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu.

Vsebina:

 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 • Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov.
 • Davčne olajšave za leto 2019 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.


Termin:  17. 1. 2020 od 9.00 do 12.00 ure.
 

 Seminar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.

Cena delavnice znaša 90,00 EVR+ DDV, cena za naše člane znaša 45,00 EVR +DDV

Pišite nam