Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Pogoji za upokojitev in za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi ter za delo upokojencev v letu 2021, s poudarkom na aktualnih zakonskih spremembah

  • Vse o dogodku
  • Kraj: spletno predavanje
  • Datum: 21.01.2021
  • Ura: 13:00 - 15:15
  • Cena: 100,00 € + 22 % DDV / udeleženca - 122,00€
  • 50,00 € + 22 % DDV / udeleženca ČLANA OZS in pri članu OZS zaposlenega - 61,00€

Pogoji za upokojitev in za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi ter za delo upokojencev v letu 2021, s poudarkom na aktualnih zakonskih spremembah


Splošni pogoji za upokojitev so v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, t.i. ZPIZ-2, ki velja od leta 2013 načeloma enaki za vse kategorije zavarovancev, zato je predmetni seminar zanimiv in uporaben tako za podjetnike s.p.-je, ki so zavarovani iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti kot tudi za njihove kadrovsko računovodske delavce, da bodo znali pravilno upoštevati specifiko postopkov upokojevanja zaposlenih delavcev, brez dvoma pa je seminar zelo uporaben tudi za druge zainteresirane občane. Kadrovski delavci morajo upokojitvene pogoje zelo dobro poznati tudi zaradi eventuelnih potreb odpuščanja presežnih starejših delavcev oz. delavcev pred upokojitvijo, saj za zakonitost odpovedi tovrstni skupini zaposlenih obstajajo specifični pogoji. Nepravilna izpeljava takšnih postopkov pomeni lahko težave pri uveljavljanju denarnega nadomestila brezposelnih, delodajalca pa lahko doleti visoka globa. Pokojninski zakon omogoča kar nekaj finančnih vzpodbud za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ampak upokojitev odložijo za nekaj časa. Dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti tudi po upokojitvi je od leta 2016 dalje možen le preko instituta delne upokojitve. V zadnjih nekaj letih je bilo sprejetih še nekaj novel pokojninskega zakona, ki jih je potrebno poznati, zadnja novela ZPIZ-2H velja npr. od začetka letošnjega leta in prinaša pomembne spremembe glede dokupa pokojninske dobe.

svetovalni center ozs                                                                                                                                                                                                                        
Program:
- Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2021;
- Značilnosti delne upokojitve;
- Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino;
- Bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve, pred in po noveli ZPIZ-2G;
- Kdo je deležen dela pokojnine v višini 40 % in kdo ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe v višini 3%.
- Kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci?
- Kako lahko starejši, bodisi podjetnik ali delavec, uveljavlja pravice na zavodu za zaposlovanje?
- Kako lahko upokojenec zakonito dela (upokojenska pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, kratkotrajno delo)?
- Kdo je deležen pokojnine v višini 581 € na podlagi novele ZPIZ-2C (500 €)?
- Kaj prinaša novela ZPIZ-2H v letu 2021?
- Ali interventni PKP 7 zakon res prinaša prisilno upokojevanje?
- Odgovori na prejeta vprašanja, diskusija

Predmetni seminar je zanimiv in uporaben tako za podjetnike s.p.-je, ki so zavarovani iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti kot tudi za njihove kadrovsko računovodske delavce, da bodo znali pravilno upoštevati specifiko postopkov upokojevanja zaposlenih delavcev, brez dvoma pa je seminar zelo uporaben tudi za druge zainteresirane občane.

Predavatelj:

Dušan Bavec svetovalec za delovno pravo
Dušan Bavec
univ. dipl. prav., svetovalec specialist na OZS z 20 letnimi izkušnjami na področju delovnega in socialnega prava, avtor številnih predavanj in strokovnih člankov tako na temo odpovedi in drugih načinov prenehanja delovnega razmerja kot tudi na temo upokojevanja, kar je nujno poznati za primere odpovedi starejšim delavcem. Bil je član delovne skupine OZS ob sprejemanju reform pokojninskega sistema leta 2010 in 2012 pa tudi ob zadnji noveli ZPIZ-2G 2019. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a. Je tudi predstavnik OZS v strokovni delovni skupini za spremljanje izvajanja Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1.


- - - - - - -

Spletni seminar je plačljiv.
Obvezna je predhodna spletna prijava, ki jo najdete na dnu te strani.


Člani / Nečlani:
Plačilo kotizacije / udeleženca: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR. Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si


Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 100 % kotizacijo. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!
Pišite nam