Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Seminar: Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja

 • Vse o dogodku
 • Kraj: OOZ Ljubljana Bežigrad, Nade Ovčakove ulica 13, Ljubljana
 • Datum: 21.10.2019
 • Ura: 14:00 - 17:00
 • Cena: za člane OZS (z vključenim DDV) - 25,00€
 • za ostale udeležence (z DDV) - 50,00€

Seminar: Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja


Pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja, novosti pri določitvi minimalne plače, kadrovske evidence in ostalo.

Z ustrezno urejenimi pravicami in obveznostmi se v času trajanja delovnega razmerja lahko izognemo morebitnim konfliktom med delavcem in delodajalcem. Zato je pomembno, da smo z njimi dobro seznanjeni. Vabimo vas na seminar, na katerem vam bomo med drugim predstavili tudi pomembne novosti pri določitvi minimalne plače, ki stopijo v veljavo z novim letom, o obveznih kadrovskih evidencah ter ostalih pomembnih zadevah.

Vsebina:
1) Obveznosti delavca: 
 • opravljanje dela in dopustnost opravljanja drugega dela,
 • upoštevanje navodil delodajalca, 
 • spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • obveznost obveščanja,
 • prepoved škodljivega ravnanja,
 • obveznost varovanja poslovne skrivnosti,
 • prepoved konkurence in konkurenčna klavzula
2) Obveznosti delodajalca: 
 • obveznost zagotavljanja dela,
 • obveznost plačila, sestavine plačila in minimalna plača po novem,
 • varne delovne razmere,
 • varovanje delavčeve osebnosti,
 • prepoved nadlegovanja in trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu,
 • varstvo delavčevih osebnih podatkov in obvezne kadrovske evidence,
 • prepoved diskriminacije,
3) Kratka informacija v zvezi s Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo
4) Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev.

Seminar bo izvajala pravnica ZDOPS, ga. Nina Ličar. Seminar traja 3-4 šolske ure.
  Pišite nam