Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Spletni seminar: Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

  • Vse o dogodku
  • Kraj: spletni seminar
  • Datum: 03.02.2021
  • Ura: 12:30 - 14:50
  • Cena: Cena za člane zborničnega sistema z vključenm DDV - 73,20€
  • Cena za ostale udeležence z vključenim DDV - 146,40€

Spletni seminar: Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji


Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

Program seminarja:

1.    Davčni obračun za leto 2020
•    Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
•    Upoštevanje odbitka tujega davka
•    Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
•    Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
•    Amortizacija
•    Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
•    Poslovanje s povezanimi osebami
•    Davčne olajšave
•    Posebnosti pri »normirancih«
•    Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

2.    Vračilo državne pomoči
•    Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek
•    Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
•    Preplačila nekritih fiksnih stroškov
•    Postopek vračila pomoči

Gradivo:
- Power point prezentacija.

Čas trajanja:
- 3 šolske ure

Spletni seminar bo vodila:
Jasmina Malnar Molek
svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Vse prijavljene prosimo, da nam na e-naslov gregor.epih@ozs.si posredujete morebitna vprašanja za posvet, da jih bomo posredovali predavateljici in jih bo le-ta vključila v posvet.

POGOJI PRIJAVE, ODJAVE IN IZVEDBE PLAČILA
Na webinar se prijavite preko spletne prijavnice. Na podlagi vaše prijave vam bomo poslali predračun za izvedbo plačila, ki mora biti izvedeno pred izvedbo seminarja. Vsi plačniki boste pred dogodkom prejeli povezavo s katero boste dostopali do spletnega predavanja.
Morebitne odjave sprejemamo pisno, največ 3 dni pred dogodkom, sicer kotizacije iz organizacijskih razlogov ne moremo vrniti.​​

DODATNE INFORMACIJE
telefon: 01/ 5125 416, e-naslov:natasa.lovsin@ozs.si​​​

Opomba: Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška boste po končanem izobraževanju lahko uveljavljali sofinanciranje tega izobraževanja v višini do 50 EUR. Več o pogojih in vlogo za sofinanciranje najdete na sledeči povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411.
Za delavce pa boste delodajalci lahko uveljavljali sofinanciranje od Zavoda za izobraževanje delavcev, v kolikor plačujete prispevek za izobraževanje za zaposlene delavce temu zavodu. Zavod povrne te stroške pod izpolnjenimi pogoji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja delavcev v celoti (100 %). Opomba: DDV zavezanci dobijo povrnjen znesek brez DDV.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Vljudno vabljeni!

Prijava na dogodek
Pišite nam