Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Usposabljanje delavcev za PRVO POMOČ

  • Vse o dogodku
  • Kraj: OOZ Kamnik, Tomšičeva 11, 1240 Kamnik
  • Datum: 25.02.2020
  • Ura: 09:00 - 14:00
  • Cena: Člani OZS (z 22% DDV), ki imajo poravnane obveznosti do OZS in OOZ - 87,50€
  • Ostali udeleženci (z 22% DDV) - 120,00€

Usposabljanje delavcev za PRVO POMOČ


Usposabljanje prve pomoči je zakonsko obvezno usposabljanje, ki ga morajo delodajalci v podjetju zagotavljati in obnavljati vsakih 5 let!

Usposabljanje delavcev za PRVO POMOČ
Usposobljenost s področja prve pomoči rešuje življenja!

 
Delodajalca Zakon o varnosti in zdravju pri delu obvezuje zagotoviti, da je v delovnem procesu v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu.
 

Uporabniško dodana slika

 

TERMIN IN KRAJ IZVEDBE
torek, 25.2.2020 ob 9 uri, OOZ Kamnik, Tomšičeva 11, Kamnik

 
ZAKAJ TO USPOSABLAJNJE

Delodajalec mora zato sprejeti posebne ukrepe z določitvijo števila delavcev – usposobljenih za nudenje prve pomoči ter zagotoviti tudi potrebni material in opremo za prvo pomoč (omarica z materialom in podatki).
 
Pri izvajanju del, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, zakon delodajalcu nalaga, da zagotovi za nudenje prve pomoči usposobljeno osebo na vsakih 20 delavcev (na podlagi 7. alineje drugega odstavka 33. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Ur.list RS št. 43/2011 in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu).
 
Udeleženci prejmejo uradno potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in poravnanem plačilu. Veljavnost potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči za zaposlene traja pet (5) let. Po preteku petih let so zaposleni svoje znanje dolžni obnoviti, s ponovnim opravljanjem tečaja.
 
Za zaposlene delavce boste delodajalci lahko uveljavljali sofinanciranje od Zavoda za izobraževanje delavcev, v kolikor plačujete prispevek za izobraževanje za zaposlene delavce temu zavodu.
 
Kotizacija na osebo znaša: 87,50 evrov (z DDV)
 
IZVAJALEC

Izvajalec je Rdeči križ Slovenije

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

  • vsem delodajalcem
  • priporočamo tudi samozaposlenim
  • vsem, ki bi radi imeli ta znanja, saj nikoli ne vemo, kdaj lahko komu rešimo življenje


POGOJI PRIJAVE, ODJAVE IN IZVEDBE PLAČILA
Prijave zbiramo v pisarni naše zbornice na tel. št.: 01/8319 810, ali po e-pošti: barbara.jancar@ozs.si, sicer pa se lahko prijavite tudi preko spletne prijavnice, do katere dostopite spodaj na rdečem gumbu.

 
DODATNE INFORMACIJE
Mag. Barbara Jančar Rozman
, telefon: 01/ 8319 810, e-naslov: barbara.jancar@ozs.si

 

 
 

 

Pišite nam