Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s PISNIM PREIZKUSOM

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, velika dvorana
 • Datum: 20.04.2020
 • Ura: 09:00 - 12:15
 • Cena: 60 € + 22 % DDV - 73,20€
 • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 42,00 € + 22 % DDV - 51,24€

Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s PISNIM PREIZKUSOM


Seminar je namenjen gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Predstavljene bodo tudi novosti v zakonodaji glede obvladovanja akrilamida in transmaščobnih kislin v živilih.

Svetovalni in izobraževalni center OZS

 

Na podlagi zahtev Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil (poglavje XII: Usposabljanje) lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.

V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko  jo zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.

Program strokovnega izobraževanja + pisni preizkus!

*   Zakonodaja na področju higiene živil

-   Novosti glede akrilamida in transmaščobnih kislin v živilih ter obveznosti, ki jih morajo izpolniti nosilci živilske dejavnosti.

*   Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika

*   Nalezljive bolezni - prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje

*   HACCP sistem v praksi:

-  Načela in prednosti
-  Preventivni oziroma kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi
-  Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa
-  Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel

*   Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obratih

*   Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje ...)

*   Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost
     (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)


*   Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih

*   Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih

*   Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti

Seminar je namenjen gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Predstavljene bodo tudi novosti v zakonodaji glede obvladovanja akrilamida in transmaščobnih kislin v živilih.

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž. iz IVD Maribor.
mag. Katarina Železnik Logar iz IVD

Trajanje usposabljanja: 4 učne ure + 15 minutni odmor

Prijava, kotizacija:

 • Prosimo, da izpolnite spletno prijavo - spodaj.
 • Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.
 • Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.
 • Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.
 • V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
 • Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.


Vljudno vabljeni!

Pišite nam