Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav - SEPTEMBER 2021

 • Vse o dogodku
 • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
 • Trajanje od 17.09.2021 do 18.09.2021
 • Cena: za člane OZS in njihove zaposlene za 3-dnevno usposabljanje (brez 22% DDV) - 345,00€
 • za nečlane za 3-dnevno usposabljanje (brez 22% DDV) - 415,00€
 • za člane A Plus in člane KMS (brez 22% DDV) - 276,00€

Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav - SEPTEMBER 2021


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj s podjetjem Termotehnika iz Braslovč izbrana za izvajalca usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za serviserje opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Za obrtnike, ki opravljajo dejavnost servisiranja hladilnih naprav, organiziramo izobraževanje na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline. Usposabljanje bomo izvajali v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v Ljubljani in Termotehnike d.o.o. v Braslovčah.

Program usposabljanja je namenjen:

Serviserjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, preverjanja uhajanja plinov in njihovega zajemanja.


PROGRAM USPOSABLJANJA
 
Trajanje: 24 pedagoških ur

24.09. in 25.09.2021, v prostorih OZS, Celovška 71, Ljubljana
1.10. in 2.10. 2021, v prostorih KRONOTERM d.o.o., Orla vas 27a, Braslovče

 
 
1. DAN - uvodni del

 1. Zakonodajni okvir
  • Zakonodaja s področja varstva okolja
  • Zakonodaja, ki ureja ravnanje s tlačno opremo
  • Vpliv hladilnih sredstev na okolje in okoljskih predpisih
 2. Osnove termodinamike
 3. Hladilna in klimatizacijska tehnika ter tehnika toplotnih črpalk
 4. Ravnanje s plini

 
2. DAN - teoretični del

 1. Osnove delovanja kompresorja (vključno z nadzorom zmogljivosti in mazalnim sistemom) in z njim povezane nevarnosti uhajanja ali izpusta hladilnega sredstva
 2. Osnove delovanja kondenzatorja in z njim povezane nevarnosti uhajanja
 3. Osnove delovanja uparjalnika (vključno s sistemom za odleditev) in z njim povezane nevarnosti uhajanja
 4. Osnove delovanja različnih vrst regulatorjev ekspanzije (termostatski ekspanzijski ventili, kapilarne cevke) in z njimi povezane nevarnosti uhajanja

 
3. DAN - praktični del

 1. Preverjanje opreme in naprav pred začetkom uporabe, po daljšem obdobju neuporabe, po vzdrževalnem ali servisnem posegu ali med delovanjem
 2. Preverjanje uhajanja
 3. Okolju prijazno ravnanje s sistemom in hladilnim sredstvom med namestitvijo, vzdrževanjem, servisiranjem ali zajemom
 4. Namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje izmeničnih, vijačnih in spiralnih kompresorjev, eno- in dvostopenjskih
 5. Namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje kondenzatorjev z zračnim in vodnim hlajenjem
 6. Namestitev, začetek uporabe in vzdrževanje uparjalnikov z zračnim in vodnim hlajenjem
 7. Namestitev, začetek uporabe in servisiranje termostatskih ekspanzijskih ventilov (TEV) in drugih sestavnih delov
 8. Vzpostavitev neprepustnega cevnega sistema v napravi za hlajenje

Kotizacija za udeležbo na usposabljanju:

· za člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec znaša kotizacija za udeležbo na 3-dnevnem usposabljanju 345,00 € (brez 22% DDV),za plačilo 420,90 .

· za nečlane velja redna cena 415 € (brez 22% DDV), za plačilo 506,30 € in

· za člane A Plus in člane KMS 276,00 € ( brez 22% DDV) za plačilo 336,72 €


 Pogoji za opravljanje izpita (23. člen uredbe)

 • Starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja
 • druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja ali
 • najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja
IZPIT
Datum: 1.10.2021 ( teoretični del izpita ), v prostorih KRONOTERM d.o.o., Trnava 5 E, 3303 Gomilsko
 02.10.2021
(praktični del izpita ), v prostorih KRONOTERM d.o.o., Orla vas 27 a, Braslovče

Strošek izpita (24. člen uredbe):
255,00 € (DDV oproščen)

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo izpita predhodno nakažite na račun št.: SI56 02013-0253606416 (NLB), sklic 00 200035. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Vljudno vabljeni!

Informacije in dodatna pojasnila

Javna pooblastila pri OZS

Božena Germelj Drstvenšek, vodja službe
Telefon: +386 1 583 08 17
e-naslov: bozena.germelj@ozs.si
 

Jana Božič, strokovna sodelavka
Telefon: +386 1 583 05 20
e-naslov: jana.bozic@ozs.si

Pišite nam