Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Usposabljanje za NPK računovodja

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
  • Trajanje od 24.09.2019 do 03.12.2019
  • Cena: redna cena ( z vključenim DDV) - 890,00€

Usposabljanje za NPK računovodja


Udeležite se 100 urnega usposabljanja za pridobitev NPK računovodja/računovodkinja

Vsebina:
-    Organizacija in vodenje računovodstva
-    Računovodski predpisi, ekonomske kategorije in pomen računovodskih izkazov
-    Davčna zakonodaja
-    Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznosti ter instrumenti zavarovanja plačil
-    Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje
-    Obračun osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
-    Dolgoročna sredstva in njihovo vrednotenje
-    Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
-    Obračun davka na dodano vrednost
-    Evidentiranje finančnih naložb
-    Obračun in evidentiranje trgovskega blaga
-    Obračun proizvodnje
-    Izdelava zaključnega računa za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
-    Davčni obračun poslovanja
-    Razumevanje računovodskih poročil s pomočjo kazalnikov

Pričetek usposabljanja:
24.9.2019 (2 x tedensko)  ob  torkih  in četrtkih od 16:00 do 20:00 .
od 9:30
Po končanem usposabljanju bomo razpisali termin preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev NPK računovodja/računovodkinja.

Kaj je NPK?
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.
Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. S tem izkazujete svojo poklicno usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.

Prednosti NPK:
-    Pridobitev javno veljavnega potrdila
-    Strokovna usposobljenost na konkretnem področju
-    Večja konkurenčnost med ponudniki storitev
-    Večja zaposljivost

Kako pridobiti NPK?
-    Prijavite se v postopek preverjanja in potrjevanja NPK za pridobitev potrdila
-    Za nadgraditev oziroma pridobitev novih znanj se prijavite na usposabljanje NPK

Pogoj za pridobitev NPK:
-    Zaključena  srednja strokovna izobrazba ali
-    Srednja splošna izobrazba

Način preverjanja znanja;
praktično preverjanje in zagovor

Komu je usposabljanje namenjeno?
-    Vsem tistim, ki bi se želeli samostojno ukvarjati z računovodstvom
-    Vodjem računovodskih servisov
-    Zaposlenim v računovodskih servisih
-    Kandidatom v postopku pridobitve NPK

Cena 100 urnega usposabljanja

Nudimo ugodno ceno in možnost plačila na obroke:

Kotizacija 100 urnega usposabljanja znaša 890,00 (DDV je vključen).
 

Nudimo dodaten 10 % popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije

in  možnost plačila na dva obroka.

 

Znesek kotizacije
kotizacijo za udeležbo na usposabljanju predhodno nakažite na račun št.:SI56 02013-0253606416,
sklicna številka 00 200035,
koda namena SUBS

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

Prijavite se do 16.9.2019

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi usposabljanja.

VLJUDNO VABLJENI.

 Informacije in dodatna pojasnila 

Mojca Poje
strokovna sodelavka

telefon 01/ 583 05 20,
e-mail:mojca.poje@ozs.si
Pišite nam