Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Webinar OOZ Škofja Loka: Davčni obračun za leto 2020 in vračilo prejete državne pomoči

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Virtualno
  • Datum: 20.01.2021
  • Ura: 10:00 - 12:30
  • Cena: za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino - 0,00€
  • za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine, - 40,00€
  • za vse ostale udeležence - 85,40€

Webinar OOZ Škofja Loka: Davčni obračun za leto 2020 in vračilo prejete državne pomoči


Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.

Ob pripravi davčnega obračuna pa bodo morali davčni zavezanci preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

Čas in kraj seminarja:
sreda, 20. januar 2021, od 10. do 12.30 ure preko spletne platforme. Povezavo prejmejo prijavljeni udeleženci preko e-pošte na dan webinarja do 8. ure.


Program:

I. Davčni obračun za leto 2020
• Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
• Upoštevanje odbitka tujega davka
• Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
• Amortizacija
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
• Poslovanje s povezanimi osebami
• Davčne olajšave
• Posebnosti pri »normirancih«
• Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020
II. Vračilo državne pomoči
• Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
• Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
• Preplačila nekritih fiksnih stroškov
• Postopek vračila pomoči 


Udeleženci boste vprašanja lahko postavljali neposredno preko spletne platforme. Nekateri odgovori bodo podani neposredno na webinarju, ostale pa boste prejeli po e-pošti v roku 24-ih ur.

Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Kotizacija:
  • brezplačna udeležba za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino ter njihove družinske člane in zaposlene delavce,
  • 40 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
  • 85,40 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.


Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 20. 1. 2021 do 8. ure. 

Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja Loka preko spletne prijave, telefona (04 50 60 200) ali e-pošte (ooz.sk.loka@siol.net).


Vsa izobraževanja OOZ Škofja Loka se izvajajo v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani

 

Pišite nam