Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zdaj je čas za optimiranje davčnega obračuna in vpliva korona krize za leto 2020

 • Vse o dogodku
 • Kraj: OOZ Kamnik, OOZ RADOVLJICA in OOZ JESENICE
 • Datum: 03.12.2020
 • Ura: 14:00 - 17:00
 • Cena: Člani OZS (z 22% DDV), ki imajo poravnane obveznosti do OZS in OOZ - 36,60€
 • Ostali udeleženci (z 22% DDV) - 98,00€

Zdaj je čas za optimiranje davčnega obračuna in vpliva korona krize za leto 2020


Vabimo vas na delavnico, na kateri vas bomo seznanili s potrebnimi informacijami za pripravo zaključnega računa in vam predstavili novosti, ki vplivajo na zaključni račun 2020 in tiste, ki jih morate poznati v letu 2021! Delavnica bo namenjena tudi dilemam, s katerimi se srečujete pri uveljavljanju državne pomoči zaradi korona krize!

Zdaj je čas za optimiranje davčnega obračuna in vpliva korona krize za leto 2020

Datum izvedbe: 3.12.2020 ob 14. uriPred koncem davčnega leta je potrebno izvesti optimiranje in izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in posamezne ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Leto 2020 je za vse organizacije posebno in še pred koncem leta še lahko preverimo ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morali vrniti v tekočem letu ali v letu 2021.

Na naši delavnici vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Seznanili vas bomo tudi z davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati v letu 2021.

Vsebina delavnice:
 1. Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve).
 2. Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve ?
 3. Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo. Na kaj moramo paziti koliko lahko ali ne plačamo davka ?
 4. Kateri računovodski prihodki so davčni priznani in kateri računovodski odhodki so davčno nepriznani ?
 5. Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020.
 6. Kaj pomenijo nekurantne zaloge in zastarane terjatve na računovodski in davčni obračun? Kaj lahko naredimo še do konca davčnega obračuna za leto 2020 ?
 7. Knjiženje državnih pomoči za oprostitev plačila prispevkov.
 8. Temeljni dohodek samozaposlenih in njihovo knjiženje.
 9. Vpliv državne pomoči na računovodski in davčni obračun za leto 2020.
 10. Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.
 11. Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

 

Predavateljica:
Delavnico bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.

Način izvedbe:
Delavnico bomo izvedli v obliki webinarja preko spleta. Povezavo boste prejeli na dan dogodka v dopoldanskem času po elektronski pošti. 

Kotizacija in prijave:
Na delavnico se prijavite najkasneje do 30.11.2020, preko spletne prijavnice na TEJ POVEZAVI.
Na podlagi vaše prijave vam bomo poslali podatke za izvedbo plačila, ki mora biti izvedeno pred izvedbo. Morebitne odjave sprejemamo pisno, največ 3 dni pred dogodkom, sicer kotizacije iz organizacijskih razlogov ne moremo vrniti.

Komu je delavnica namenjena:
samostojnim podjetnikom, zasebnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Dodatne informacije:
Mag. Barbara Jančar Rozman, telefon: 01/ 8319 810, e-naslov: barbara.jancar@ozs.si
Petra Ambrožič, telefon: 041 443 222, e-naslov: petra.ambrozic@ozs.si
Mag. Andreja Štrekelj, telefon: 051 399 156, e-naslov: andreja.strekelj@ozs.si


Prijava na dogodek
Pišite nam