Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Zdravje in varstvo pri delu, požarna varnost, embalaža in odpadki

 • Vse o dogodku
 • Kraj: ZOOM spletna aplikacija
 • Trajanje od 18.07.2024 do 19.07.2024
 • Ura: 08:30 - 11:30

Zdravje in varstvo pri delu, požarna varnost, embalaža in odpadki


BREZPLAČNA UDELEŽBA - Na izpolnjevanje zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti se v praksi žal še vedno pozablja, dokler se ne zgodijo nezgode, požari ter drugi neželeni dogodki. Poročila pristojnih inšpektoratov meddrugim kažejo, da je zlasti pri malih delodajalcih in samozaposlenih osebah premalo znanja s tega področja in posledično lahko slabša preventiva. Podjetja morajo slediti zakonodaji ter aktualnim novostim na predmetnem področju, da lahko izvršujejo zavezujoče predpise v praksi. Zaradi hitrih tehnoloških sprememb se vse bolj radikalno spreminja tudi delovno okolje in celotne gospodarske panoge, kar lahko zahteva drugačne pristope in nova znanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Na usposabljanju bomo na sistematičen način s primeri iz prakse prikazali obveznosti iz navedenih področij. Naslednji dan usposabljanja bomo govrili o embalaži in odpadkih. Na področju embalaže že nekaj let veljajo nova pravila, ki so prinesle številne novosti za podjetja, ki uporabljajo embalažo. Nova zakonodaja na področju odpadkov prinaša novosti glede priprave letnih poročil, ki jih je potrebno oddati najkasneje do 31. marca vsako leto. V letošnjem letu se prvič lahko poročalo izključno preko aplikacije IS odpadki, za kar je potrebna predhodna registracija za povzročitelje, ki še niso uporabniki. Izvedeli boste katere so bistvene novosti Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in Uredbe o odpadkih ter kako le-te vplivajo na vaše obveznosti na področju ravnanja z odpadki.

spot varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, embalaža in odpadki

Brezplačno se udeležite našega strokovnega usposabljanja:

"ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST, EMBALAŽA IN ODPADKI"

PROGRAM DVODNEVNEGA USPOSABLJANJA:

Podrobnejši program 1. dneva - 18.07.2024, od 8:30 do 11:30:
Obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za delodajalce in samozaposlene osebe

 • Obvezna / potrebna dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Obveznosti s področja varnosti pri delu pri izvajanju del izven Slovenije
 • Obvezni interni akti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih (alkohol, droge, zdravila, psihosocialna tveganja, promocija zdravja) in pri osebah, ki dejavnost opravljajo kot samozaposlene osebe
 • Načrt promocije zdravja, smernice za promocijo zdravja
 • Zahteve pri uporabi delovne opreme
 • Fizične obremenitve na delovnem mestu (ročno premeščanje, potiskanje, vlečenje, manualni gibi)
 • Nevarne snovi na delovnem mestu in biološki dejavniki
 • Obveznost uporabe osebne varovalne opreme in potrebna dokumentacija
 • Ocena tveganja pri delodajalcu in pri samozaposlenih osebah
 • Ocena tveganja za ročno premeščanje bremen in novosti v zakonodaji
 • Poškodbe na delovnem mestu in prijave
 • Novosti glede poklicnih bolezni
 • Pregled in izpolnjevanje obveznosti s področja varstva pred požarom v delovnih prostorih, kjer se opravlja dejavnost
 • Dokumentacija s področja požarne varnosti
 • Organizacijski, gradbeni in aktivni ukrepi
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Vprašanja in odgovori
Podrobnejši program 2. dneva - 19.07.2024, od 8:30 do 11:30:
Obveznosti s področja zakonodaje glede embalaže in odpadkov:
 • Razlage glede na Uredbo, kdo je embaler, kaj je servisna embalaža, kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže, kdo je proizvajalec oz. pridobitelj servisne embalaže
 • Obveznosti pridobitelja blaga v embalaži za lastno uporabo
 • Kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
 • Novosti in spremembe Uredbe o embalaži in odpadni embalaži
 • Embalaža in obveznosti embalerjev, uvoznikov blaga (pogodbe z DROE, vpis v ARSO aplikacijo, evidence, izjave na računih …)
 • Obveznosti in zakonodaja na področju odpadkov
 • Bistvene novosti Zakona o varstvu okolja na področju ravnanja z odpadki
 • Ravnanje z odpadki pri izvirnih povzročiteljih odpadkov (ločevanje odpadkov, označevanje posod, dodelitev klasifikacijskih številk …)
 • Ravnanje s specifičnimi vrstami odpadkov (odpadna olja, filtri, baterije, mulji, gradbeni odpadki, odpadna embalaža, sistem podaljšane odgovornosti …)
 • Spremembe v vsebini Načrta gospodarjenja z odpadki
 • Novosti za prevoznike odpadkov
 • Priprava in oddaja letnega poročila o odpadkih za izvirne povzročitelje odpadkov - poročanje preko sistema IS
 • Prikaz priprave poročila o odpadkih ODP-nastajanje
 • Vprašanja in odgovori

PREDAVATELJICA:
mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor

katarina železnik Logar IVD
Katarina je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup, vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev, …, piše pa tudi strokovne članke.


Trajanje: 2 X 4 šolske ure, skupaj 8 šolskih ur

Komu je usposabljanje namenjeno? Potencialnim podjetnikom, samostojnim podjetnikom in nosilcem podjetij.

Dogodek bo izveden v okviru projekta SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije 2023-2025 (JR podporno okolje 2023-2025), ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.


Udeležba je BREZPLAČNA. Obvezna je predhodna spletna prijava (na dnu te strani).

V primeru odjave le-to prosim sporočite. Kontakti spodaj.
 
Kontakti:
Jana Golić, (01) 58 30 553, jana.golic@ozs.si, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, SPOT svetovanje osrednjeslovenske regije

Vljudno vabljeni!