Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
POSOJILO SRRS

Objavljen novi javni razpis BIZI likvidnost energija

22. 03. 2024
Avtor: Anton Šijanec
POSOJILO SRRS

Slovenski regionalno razvojni sklad je na svoji spletni strani objavil novi javni razpis BIZI likvidnost. Finančni produkti je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večjo konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/ izgube energije.

 

logo srrs 22032024

Povezava na razpis >>>

 

Vloge na razpis BIZI likvidnost lahko oddajo

Vloge lahko oddajo vlagatelji/subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravne osebe (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba), fizične osebe, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost in subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot na primer zadruga. Vlagatelji morajo biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

Upravičeni stroški

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:

 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej) ter novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije.

Neopredmetena sredstva, in sicer:

 • programska oprema za namene optimizacije porabe energije.

Stroški obratnih sredstev:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI, ipd.),
 • stroški materiala in blaga.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/ storitve (kWh/enoto proizvoda) (za vsaj 10%)
 • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) (za vsaj 10%)
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247-5
 • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001
 • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) (za vsaj 10 %)

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Višina posojila

Višina posojila je minimalno 80.000 evrov in maksimalno 500.000 evrov.

Objava razpisa in dokumentacija

Javni razpis za finančni produkt – BIZI Likvidnost energija je bil objavljen v Uradnem listu št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024.

Dokumentacija

Rok in način oddaje vloge

Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka od 8. aprila 2024 do 17. maja 2024 oz. do porabe sredstev. Povezava na oddajo vloge na SRRS >>>

 

Vir: JR na SRRS

 

 

Preberite tudi