Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Delno povrnjen izgubljeni dohodek v primeru karantene oz. višje sile za samozaposlene in poslovodje-družbenike

04. 12. 2021
Avtor: Tamara Starič Petrović

Danes je v veljavo stopila dolgo pričakovana novela Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)[1], s katero je priznana pravica do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas i. trajanja karantene na domu ali ii. nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za sledeče upravičence:

- samozaposlene, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena ZPIZ-2;

- družbenike/delničarje gospodarskih družb oz. ustanovitelje zadrug/zavodov, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (kot poslovodje);

- kmetje, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ZPIZ-2 ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2

upravičenci«).

Ukrep je upravičencem na voljo samo v sledečih primerih:

i. odrejene karantene na domu:

a. zaradi stika z okuženo osebo ali

b. če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo

ali

ii. nezmožnosti opravljanja dela zaradi:

a. višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali

b. druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole,

pod pogojem, da oseba ne more opravljati dejavnosti in organizirati dejavnosti na domu.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje:

i. otroke do vključno 5. razreda osnovne šole,

ii. otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter

iii. otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot:

- 250 eurov za 10 dni,

- 500 eurov za 20 dni in

- 750 eurov v enem mesecu.

Delno povrnjeni izgubljeni dohodek ni predmet obdavčitve ali odmere prispevkov.  

Postopek izplačila:

Vloga za izplačilo se vloži preko Informacijskega sistema FURS, pri čemer se lahko zahteva maksimalno 250 eurov na vlogo. K vlogi je treba predložiti tudi odločbo o karanteni na domu oz. ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine. Vlogo je treba vložiti najkasneje do 15. 1. 2022, izplačilo pa naj bi sledilo do 15. 2. 2022.

Trajanje ukrepa je predvideno za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 in ga je možno podaljšati s sklepom Vlade RS za največ nadaljnjih 6 mesecev (v tem primeru je treba vlogo vložiti najkasneje do 15. 7. 2022). Torej, z vlogo je mogoče zahtevati izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka tudi za nazaj, za primere nastale od 1. 7. 2021 do uveljavitve ZNUPZ-A.

Ukrep se izvaja v skladu s točko 3.1Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (C (2021) 8442 final z dne 18. 11. 2021 in se lahko začne izvajati po njegovi odobritvi s strani Evropske komisije.

 

[1] Uradni list RS, št. 189/2021 z den 3. 12. 2021.