Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

DOPOLNJENO - Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev - najpogostejša vprašanja in odgovori

25. MAREC 2020  |   Eva Mihelič

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok velja do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja. V nadaljevanju najdete tista, ki se nanašajo na podjetja. 

pomagajmo gospodarstvu

Za lažje iskanje odgovorov predlagamo, da uporabite "Iskalnik" s kombinacijo tipk CTRL+ F in potem vpišete ključno besedo. 

 

Vlada Republike Slovenije je 20.3.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Več tukaj.

 

Ali so prepovedane vse storitve ali samo te, ki so primeroma navedene v Odloku?

Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, določenih v prvem odstavku drugega člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Iz prepovedi pa je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Vlada je sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Če pravilno razumemo se začasno prepove vse, razen navedenih izjem. Kaj se uvršča med prepovedano, pa je navedeno samo kot primer. Torej se prepove tudi poslovanje npr. zlatarn, optikov, trgovin z oblekami …

Skladno z Odlokom je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, ki jih določa 2. člen odloka, to so: prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Ali je pri prodaji na daljavo mogoč osebni prevzem oziroma ali je dovoljen način poslovanja “take away”, "to go" in “drive in”?

V skladu z namenom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

Iz sprejetega Odloka  ni jasno ali lahko gostinci kuhajo hrano za domov, za podjetja, za domove za ostarele in dostavljajo hrano.

Da, v skladu z odlokom se lahko pripravi hrana in dostavi na predvideno lokacijo. Pri tem je potrebno dosledno upoštevanje navodil glede zajezitve epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucij. "Take away", "to-go" in "drive-in" za potrošnike niso dovoljeni. Odlok pa ne posega v poslovno razmerje med podjetji. 

Ali lahko prodajam hrano in sladoled v kiosku?

Ne. V skladu z odlokom so izjeme od prepovedi le trafike in kioski za prodajo dnevnega časopisa in revij. 

Imam cvetličarno, kjer prodajam tudi sadike za zelenjavo. Ali je moja prodajalna vključena?

V odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene prodajalne, ki imajo program vrt in kmetijstvo v prodajalni, zato vaša dejavnost ni dovoljena. Dovoljena pa je prodaja in dostava aranžmajev na pokopališče v primeru pokopa pokojnika, pri čemer je treba zagotoviti, da ne prihaja do neposrednega stika s potrošniki. Poleg tega pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Kako je s kmetijskimi zadrugami?

Kmetijske zadruge predstavljajo izjemo in lahko še naprej ponujajo in prodajajo blago in storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali je dovoljeno prodajanje živil na tržnici?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V drugem členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba, itd.). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v drugih nakupovalnih središčih.

Ali je dovoljena prodaja sadik na tržnicah?

Potrošnikom se lahko ponuja in prodaja tudi seme in sadike, saj se tako zagotavlja boljša samooskrba z zelenjavo in sadjem upoštevajoč determiniranost setvenega koledarja. Prav tako gre za opravilo, ki ga lahko v okviru ukrepov prepovedi gibanja izvajajo državljani doma. V okviru odloka se sadike in semena lahko prodajo v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kmetijskih prodajalnah in v okviru programa vrta in kmetijstvo v prodajalnah. Tržnice z odlokom niso izrecno urejene, vendar (kot smo že predhodno podali razlago) sodijo med prodajalne z živili. Prodaja sadik zelenjave ali sadja na tržnicah zato ni v nasprotju z odlokom, če se izvaja skladno z navodili, s katerimi se nepotrebna tveganja za zdravje potrošnikov in prodajalcev preprečijo.

Bencinski servis ima bar, ki je od bencinskega servisa ločen z vrati. Ali bar lahko ostane odprt?

Bar ne predstavlja izjeme v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev v baru ni več dovoljeno izvajati. Bencinski servis pa je v skladu z odlokom izjema in je lahko še naprej odprt.

Imam masažni salon, kjer izvajam tudi fizioterapijo proti plačilu. Ali je salon lahko odprt?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene tudi  storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Masažne storitve in fizioterapija ne predstavljajo storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato so vaše storitve začasno prepovedane.

Smo dostavna služba, ki dostavlja blago, ki je naročeno preko spleta. Ali s svojo dejavnostjo lahko nadaljujemo?

Da. Dostavne službe predstavljajo izjemo, določeno v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev lahko izvajate še naprej.

15. marca je potrebno zamenjati zimske gume na avtomobilih. Ali bodo vulkanizerji še odprti?

Ne. Opravljanje vulkanizerskih storitev ne predstavlja izjeme od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).

Ali so avtopralnice lahko odprte?

Ne, odlok ne določa izjeme za avtopralnice. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).

Ali dimnikarska dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov. Ali lahko dimnikarji opravljajo redne in periodične dimnikarske storitve?

Rednih in periodičnih dimnikarskih storitev zaradi preprečevanja razširjanja virusa ni dovoljeno izvajati, zaradi neposrednih stikov s potrošniki, zlasti tudi s starejšimi. Izključno se, kot določa izjema 2. člena Odloka lahko izvajajo izredne storitve, kot na primer storitve v primeru dimniškega požara, uhajanja ogljikovega monoksida ali zamašitve peči ali dimnika. S temi dimnikarskimi storitvami se v tej izredni situaciji preprečuje neposredno ogrožanje javne varnosti in zdravja. Pri tem pa je treba paziti na čim manjše stike in ustrezno zaščito opremo ter prezračenost prostorov, kjer se storitve izvajajo.

Imam turistično kmetijo, kjer poleg prenočišč ponujam in prodajam svoje pridelke. Ali lahko nadaljujem s svojo dejavnostjo?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji lahko še naprej ponujate in prodajate svoje pridelke na kmetiji, ponujanje nastanitev pa je začasno prepovedano. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve. 

Izvajam servis in popravilo vozil. Ali imam lahko odprto delavnico?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, je dovoljeno v avtomehaničnih delavnicah in servisih izvajati le nujno potrebne storitve, torej tiste, brez katerih bi bila ogrožena prometna varnost, pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prodajalne z rezervnimi deli pri avtomobilskih delavnicah.

V skladu z odlokom prodajalne z rezervnimi avtomobilskimi deli niso izvzete iz prepovedi, razen za izvedbo nujnih storitev v skladu z odlokom.  Odlok pa ne posega v razmerje oziroma prodajo med podjetji.

Ali avtokleparji, avtoličarji, hitri servisi in tisti, ki opravljajo antikorozijsko zaščito  lahko opravljajo delo?

Ne, odlok ne določa izjeme za avtokleparje, avtoličarje in hitre servise, razen če gre za nujna popravila, brez katerih je ogrožena varnost ljudi ali onemogočena nadaljnja vožnja z osebnim avtomobilom. Pri tem pa je je treba zagotoviti, da ne prihaja do stika z drugimi osebami ter upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Ali lahko izvajamo servis električnih koles? Kako je s servisi koles za fizične osebe (glede na to, da javnega prevoza ni, je poleg avta kolo eno od možnih prevoznih sredstev). So lahko izjema kot servisi za avte?

Dovoljeno je izvajati le nujno potrebne storitve, torej tiste, brez katerih bi bila ogrožena prometna varnost, pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prosim za tolmačenje, kaj od naše zdraviliške dejavnost spada pod »nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja«?

 V skladu z odlokom zdraviliške dejavnosti niso izvzete iz prepovedi.

Ali lahko prodajalne, ki so sicer opredeljene kot tehnične trgovine, imajo pa posebno dovoljenje, da prodajajo tudi določena živila (na primer ob blagajni prodajajo vodo, čokolade, žvečilne gumije in podobno), še naprej prodajajo ta živila, ali se morajo omejiti samo na program vrt in kmetijstvo?

V prodajalnah s programom vrt in kmetijstvo se lahko poleg programa vrt in kmetijstvo prodajajo tudi določena živila ob blagajnah.

Kam se lahko trgovci obrnejo za smernice za zaščito svojih zaposlenih?

Trgovcem predlagamo, da se za smernice za zaščito svojih zaposlenih obrnejo na Ministrstvo za zdravje. 

Ali je dovoljeno izvajanje komunalne storitve - pometanje cest? Ter ali je dovoljeno pridobivanje gramoza v kamnolomu?

Odlok ne posega v razmerja med podjetji niti v delovna razmerja, zato je pridobivanje gramoza in morebitna nadaljnja prodaja podjetjem dovoljena, medtem ko prodaja potrošnikom ni dovoljena.

Odlok prepoveduje le ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, medtem ko je pometanje cest javna služba, ki z odlokom ni prepovedana. Vendar pa je treba upoštevati, da je bil odlok sprejet z namenom omejitve gibanja prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, zato predlagamo, da se tudi pri izvajanju komunalnih storitev kot je pometanje cest to upošteva in opravlja le tiste storitve, ki so nujne za varnost in zdravje.

Ali lahko delo opravlja podjetje, ki se ukvarja s popravilom motornih žag, kosilnic, škropilnic, v glavnem mali kmetijski in vrtni stroji.  Ali izjema velja glede odprtih kmetijskih trgovin?

Serviser lahko opravlja le tiste storitve, ki so nujne za varnost in zdravje, pri tem pa je treba zagotoviti, da ne prihaja do stika z drugimi osebami ter upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Obrezovanje drevja v sadovnjaku po naročilu strank – brez kakršnegakoli stika z lastniki. Tukaj je pomemben tudi ta vidik, da je zdaj čas za obrezovanje drevja in ne npr. čez mesec ali dva, ko bo vse zamujeno.

Odlok ne predvideva izjeme za obrezovanje drevja v sadovnjaku po naročilu potrošnika. 

Popravilo zunanjih ograjnih vrat – v smislu zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, serviser nima nobenega stika s strankami.

Odlok ne določa izjeme za popravilo zunanjih ograjnih vrat. Izjema od tega je dopustna le v primeru, če je osebam zaradi okvare vrat onemogočen dostop do službe, trgovine ali lekarne. 

Ali so pekarne in mesnice lahko odprte v skladu z odlokom?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za prodajalne z živili, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice. Pri tem pa je treba upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede omejitev števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali servis za popravilo traktorjev lahko izvaja svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Servis za popravilo traktorjev se lahko opravlja.

Ali je dovoljen pokop umrlih oseb?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča ponujanje in prodajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Svetujemo pogrebe v družinskem krogu.

Ali je dovoljena prodaja blaga in storitev podjetjem?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v poslovanje med podjetji.

Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.

Imam čistilni servis. Ali lahko opravljam dejavnost? Ali lahko pralnice, čistilnice še naprej ponujajo svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v 2. členu ne določa izjeme za storitve čistilnih servisov, zato teh storitev ni dovoljeno izvajati. To pa ne velja za storitve čistilnega servisa, ki ga čistilni servis izvaja za podjetja.

Ali lahko izvajam oglede stanovanj na podlagi sklenjene pogodbe za nepremičninsko posredovanje?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Ker odlok ne določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.

Katere storitve lahko izvajam kot upravnik?

Odlok dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kam sodijo tudi storitve upravljanja.

Dejavnost, ki jo opravljam, je v Odloku navedena kot izjema, torej kot dejavnost, ki se lahko opravlja. Ali lahko zaradi varnosti zaposlenih vseeno začasno preneham opravljati to dejavnost?

Da, vsekakor so dobrodošli so vsi ukrepi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije COVID-19. Pri tem je seveda potrebno upoštevati vsa navodila s strani pristojnih ministrstev in Vlade RS glede ureditve delovnih razmerij.

Kaj konkretno šteje za prodajo na daljavo? Gre za naročila izven SLO, kot je po (davčni) zakonodaji, ali to pomeni, da si na primer lahko naročim na dom pico, frizerja…?

Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. Za prodajo na daljavo se tako šteje tudi naročilo hrane prek spleta. Naročilo frizerja na dom ni skladno z namenom Odloka, s katerim se želi preprečevati osebni stik med ponudnikom in potrošnikom.

V našem podjetju se ukvarjamo z gostinstvom. Imamo majhen lokal/okrepčevalnico. Zaradi Odloka smo morali prekiniti z obratovanjem.  V okolici je sicer nekaj lokalov, ki so registrirani sicer kot pekarna ali trgovina (ponudbo imajo identično naši), vendar le-ti obratujejo normalno. Ali je takšno ravnanje dovoljeno?

Vlada RS je Odlok sprejela z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in s tem zajezi epidemija COVID-19 in zato je začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Kot izjemo od splošne prepovedi je Vlada RS med drugim sicer navedla tudi prodajalne z živili. Ker pa gre v danem primeru za izjemo od splošnega pravila prepovedi ponujanja in prodaje neposredno potrošnikom, je takšno izjemo treba razlagati ozko in se tako nanaša zgolj na prodajalne z živili, zato podjetij, ki dejansko opravljajo gostinske storitve (lokali, restavracije, okrepčevalnice, ponudniki hitre hrane) ni možno uvrstiti med izjemo, ne glede na njihovo morebitno drugačno klasifikacijo. 

Kaj je kmetijska trgovina? Beležimo vprašanja s strani trgovcev, ki prodajajo krmo za živali, rezervne dele za kmetijsko mehanizacijo in rezervne dele …

Kot kmetijske trgovine so mišljene trgovine, ki prodajajo kmetijska živila in program vrt in kmetijstvo v prodajalni. Te so lahko odprte.

Pri tem je treba poudariti, da Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ureja samo ponudbo in prodajo potrošnikom in ne ponudbe ter prodaje pravnim in fizičnim osebam, ki blago kupujejo za namene opravljanja pridobitne dejavnosti. Prodaja blaga (npr. rezervnih delov za kmetijske stroje) osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot gospodarsko panogo je torej še naprej dovoljena. 

Trgovina s tehničnim blagom (gradbeni proizvodi, vrtni program)

Prodaja tehničnega blaga v skladu z odlokom ni izjema od začasne prepovedi in ga v prodajalnah s tehničnim blagom ni dopustno prodajati neposredno potrošnikom. Še vedno pa je dovoljena spletna prodaja in dostava na dom.

V skladu z Odlokom je program vrt in kmetijstvo v prodajalnah izjema od začasne prepovedi in se lahko prodaja.

Ali bi morala biti tehnična trgovina odprta/zaprta, če poleg tehničnega blaga ponuja še izdelke za dom, vrt, prosti čas?

V skladu z odlokom je izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom samo program vrt in kmetijstvo v prodajalnah. V prodajalni lahko tako prodajate izdelke iz programa vrt in kmetijstvo, ne pa drugo tehnično blago.

Ali lahko v primeru, da zapremo trgovino za potrošnike, ali lahko zaposleni v tem času npr. polnijo police?

Lahko. Odlok začasno prepoveduje le ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom in ne posega v razmerja delavcem in delodajalcem. 

V zvezi z uveljavljenjem pravi in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja korona virusta SARS-CoV-2 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo obširna pojasnila, ki so dostopna na naslednji povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Dokument2-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja.pdf

Ali lahko v tem primeru vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

V skladu z namenom Odloka, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

Ali se odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni (npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni prepovedi.

Ukvarjamo se s prodajo hrane in prehranskih dodatkov (vitamini, beljakovinski dodatki k prehrani in hrana). Zanima nas ali so naše trgovine lahko odprte?

V skladu z odlokom so izjema od prepovedi le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji in kmetijske prodajalne, kar pomeni da prodajalne s prehranskimi dodatki niso vključene med izjeme od prepovedi.

Ali so fotokopirnice vključene v prepoved?

Da, fotokopirnice so vključene v prepoved, saj niso izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Ali velja prepoved tudi za avtomatske samopostrežne pralnice perila?

Da, tudi avtomatske samopostrežne pralnice perila niso izjema od prepovedi.

Kam sodijo specializirane prodajalne za male živali – ali so zaprte ali so lahko odprte? (Veterinarske klinike imajo običajno v svojem sklopu tudi prodajalno za male živali)?

Z dopolnitvijo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so dovoljene prodajalne s hrano za živali.

Ali je dovoljeno obratovanje menze v tovarnah? 

Odlok dopušča dopušča delodajalcem, da še naprej zagotavljajo prehrano za svoje delavce, vendar morajo upoštevati vsa priporočila NIJZ.

Hostli in hoteli? Naj odslovijo obstoječe goste? Naj sprejemajo nove?

V skladu z odlokom je hotelom in hostlom ni dovoljeno sprejemati novih gostov. Obstoječih gostov verjetno ne morete odsloviti. Pri teh morate upoštevati vsa priporočila NIJZ.

Ali je razvoz hrane dovoljen?

Odlok dopušča razvoz hrane potrošnikom, ki so jo potrošniki naročili na daljavo. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Imamo trgovino z gradbenimi materiali – glede na odlok razumemo, da jo moramo zapreti za potrošnike. Ali lahko imamo v trgovini dežurstvo v smislu, da z gradbenim materialom oskrbujemo gradbišča in tako prodajamo blago pravnim osebam, prodaja se dogaja na daljavo in sicer blago po potrjeni predhodni naročilnici naložimo na tovornjak in ga odpeljemo na gradbišče. Fizičnega stika  s strankami v tem primeru ni. Imamo pa v trgovini oddelek vrt in kmetijstvo – če to prav razumemo – potem imamo lahko trgovino eventualno tudi odprto za potrošnike.

Odlok začasno prepoveduje prodajo gradbenega materiala potrošnikom. Odlok pa ne ureja razmerja med podjetji, zato lahko trgovina z gradbenim materialom prodaja izključno podjetjem.

Izjema od prepovedi je program vrt in kmetijstvo, ki se lahko prodaja. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Prodajalno za fizične osebe sem zaprl. Tudi proizvodnja se z jutrišnjim dnem zaustavi. Zanima me, kako je s prodajo strankam in obrtnikom? Ali lahko prodajam? Naročila že sedaj potekajo telefonsko. Edini stik je prevoznik oz. pošta. Je to dovoljeno?

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga neposredno potrošnikom, vendar dopušča prodajo na daljavo z dostavo potrošnikom na dom. Ne ureja pa razmerij med podjetji, zatorej lahko prodajate svoje izdelke obrtnikom. Pri tem pa vam svetujemo, da upoštevate vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Naša dejavnost je najem avtomobilov, kar bi lahko pripomoglo vsem tistim, ki zaradi zaprtja javnih prevozov potrebujejo avto. Ali jim ga lahko ponudimo? Gre za oddajo avtomobila na daljavo ( spletno rezervacijo avta), brez osebnega stika, ta se zgodi sicer samo ob izdaji avtomobila z eno osebo (dokumente avtomobila in ključe). Avtomobili so sproti dezinficirani. V bistvu manj nevarno kot taksi prevozi. Prevzem avtomobilov bi uredili s posamičnim vstopanjem v poslovalnico, kjer bo tudi z naše strani samo en referent.

Omenjena dejavnost ne spada med izjeme od začasne prepovedi, kar pomeni, da je ni dovoljeno opravljati. 

Nakupovalni centri

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z določenimi izjemami. Med te izjeme spadajo prodajalne z živili, ki v pretežni meri prodajajo živila, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki ter prodajalne s hrano za živali, ki so zato lahko odprte v nakupovalnih centrih. Medtem ko morajo biti druge prodajalne zaprte. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Ali so lahko odprte trgovine z varnostno in zaščitno opremo?

Trgovine z varnostno in zaščitno so lahko odprte le v primerih, ko gre za zdravstveno zaščitno opremo, za delovno opremo pa zgolj, če gre za prodajo podjetjem, ne pa potrošnikom.

Ali so lahko odprte trgovine z mešanim blagom?

V skladu z odlokom so lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila.

Pošte prodajajo raznovrstno blago. Ali lahko izvajajo le poštne storitve, ali lahko tudi prodajajo blago (torbice, sveče, …).

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Med izjemami so navedene tudi pošte, ki lahko poslujejo s potrošniki. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Med drugim se izjema nanaša na pošte, kamor spadajo tudi majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve. V kolikor se "majhna trgovina" glede na blago, ki ga ponuja uvršča med izjeme po 2. členu Odloka (npr. prodajalna, ki v pretežni meri prodaja živila),  lahko prodaja tudi to blago, v nasprotnem primeru pa lahko opravlja samo poštne storitve.

Fasada na objektu – naročnik je upravnik zgradbe in ne fizične osebe, delavci nimajo nobenega stika s stanovalci.

V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.

Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 

Nega diabetičnih stopal

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z izjemami. Ker odlok ne dopušča izjem za kozmetične salone, kozmetični saloni ne morejo izvajati kozmetičnih storitev.

Obrtne delavnice: mizarji, steklarji, …

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato delavci lahko opravljajo svoje delo v delavnici, pri tem pa je treba upoštevati, da ni dovoljena prodaja oziroma ponujanje storitev potrošnikom. Zaprt morajo imeti trgovinski del, če ga imajo. 

Adaptacije kuhinj in strojne instalacije. Ali velja  prepoved prodaje blaga in storitev, ki niso nujne,  tudi za te storitve? Pri strankah vstopajo v bivalne prostore. Ali lahko te storitve izvajajo na objektih, ki niso stanovanjski in so prazni (npr. novogradnja stanovanjske hiše, proizvodni objekti,...)? Ali lahko izvajajo storitve v stanovanjih, ki so prazna?

Odlok ne določa izjeme za navedene obrtniške storitve, zato niso dopustne, razen če gre za zagotavljanje nujnih opravil in je možno zagotoviti, da ni stikov. 

Smo upravniki stavb in pojavlja se nam vprašanje, ali lahko čistilni servisi opravljajo storitve čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah?

V zvezi s čiščenjem skupnih prostorov v večstanovanjski stavbah menimo, da je čiščenje nujno potrebno za zagotavljanje zdravja ljudi in zato je po našem mnenju dopustno izvajanje storitev skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah. Tudi tu morajo podjetja, ter osebe, ki čiščenje izvajajo upoštevati vsa  navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 

Ali lahko slaščičarka, ki peče torte in jih stranke prevzamejo pri njej, še vedno opravlja to storitev?

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je z Odlokom prepovedano, razen izjem določenih v 2. členu, kar pomeni, da je tudi prodaja slaščic na domu prepovedana. Skladno z 2. členom Odloka pa so dovoljene storitve dostavnih služb, kar pomeni, da je dovoljena dostava na dom potrošnika.

Ali lahko obratujejo tovarne, ki niso življenjskega pomena. 

Da, tovarne lahko nemoteno delajo, vendar mora delodajalec poskrbeti za ustrezno zaščito delavcev.

Ali mora fotografski atelje, ki izdeluje fotografije tudi za dokumente, tudi ustaviti svoje poslovanje

Da, fotografske storitve ne sodijo med izjeme, ki jih določa 2. člen Odloka, zato je njihovo ponujanje in prodaja prepovedana.

Prodajalne z medicinskimi pripomočki – npr. slušni aparati, so lahko odprte?

V skladu z odlokom so iz prepovedi izvzete prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki  kar pomeni, da so v omenjenih prodajalnah izvzeti izdelki, ki so klasificirani kot medicinski ali ortopedski pripomoček.

Finančni zakup oziroma leasing (nebančni)

Ne, nebančni dajalci kreditov ne smejo izvajati svojih storitev. Deluje lahko samo, kar je v sklopu bank.

Ali lahko privatne namestitve, kjer ni osebnega kontakta ponujajo svoje storitve? 

Namestitve novih gostov ne smejo sprejemati.

Odkup lesa in starega papirja potrebnega za proizvodnjo.

V skladu z odlokom prodaja/odkup v razmerju do končnih potrošnikov ni dovoljena. Odlok pa ne omejuje prodaje/odkupa med podjetji.

Serviserji na terenu (konkreten primer podjetje, ki servisira viličarje in transportne trakove tudi velikim trgovcem, da lahko sploh poslujejo).

V skladu z odlokom se prepoveduje ponujanje in prodaja blaga in storitev potrošnikom, razen če gre za nujne dejavnosti za varstvo zdravja, ne prepoveduje pa se ponujanje in prodaja blaga in storitev podjetjem.

Montaža stavbnega pohištva na objektu za končnega investitorja. Objekt je novogradnja z več stanovanjskimi enotami.

V zvezi z delom na obstoječem gradbišču, kjer je investitor podjetje pojasnjujemo, da Odlok ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepi in drugi odloki za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 

Ali lahko vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

Spletna prodaja je dovoljena. Zaradi možnih stikov ob osebnem prevzemu in morebitnem nastanku vrste ob osebnem prevzemu, predlagamo, da se blago dostavlja po pošti ali preko dostavnih služb.

Ali se odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni (npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni prepovedi.

Ali podjetja, ki izvajajo usposabljanja kandidatov za voznike, lahko nadaljujejo s svojo dejavnostjo?

Vlada RS je z Odlokom začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Ali sprejem Odloka pomeni, da ni mogoče izvesti teniškega treninga na prostem?

Da, v skladu z odlokom je prepovedano vsakršno ponujanje in prodajanje blaga in storitev razen določenih izjem. Žal športno rekreacijske storitve niso navedene kot izjema.

Ali je treba začasno zaprtje lokala/trgovine prijaviti na UE?

Odlok tega ne ureja. Predlagamo vam, da se obrnete na pristojno Upravno enoto.

Kdo predpiše sankcije kršitelju, ki ne spoštuje teh začasnih odredb, na primer o zaprtju lokalov? 

Nadzor nad spoštovanjem začasne prepovedi iz Odloka opravljajo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveno nadzorstvo pa zdravstvena inšpekcija, ki so na podlagi 46. člena Zakona o nalezljivih boleznih pristojni za nadzor nad spremljanjem izvajanja splošnih in posebnih ukrepov.

 

Vir: MGRT, nazadnje posodobljeno 25. 3. 2020 

Pišite nam