Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
LETO SPRETNOSTI V EU

Evropsko leto spretnosti z vrsto aktivnosti tudi pri nas

08. 06. 2023
Avtor: Anton Šijanec
LETO SPRETNOSTI V EU
V Evropski uniji od 9. maja 2023 do 8. maja 2024 poteka v evropsko leto spretnosti, ki postavlja v ospredje pomen ozaveščanja in dviga spretnosti delovno sposobnega prebivalstva. Začetek evropskega leta spretnosti smo v Sloveniji obeležili z otvoritvenim dogodkom v Hiši Evropske unije. Na dogodku so bili predstavljeni načrti nekaterih ministrstev, javnih zavodov ter gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice.

 

Kampanje ozaveščanja o pomenu spretnosti

Samo ljudje, ki razpolagajo z ustreznimi znanji, spretnostmi in kompetencami, bodo zadovoljni s svojim delom in bodo tako lahko tudi prispevali k trajnostni rasti, razvoju inovacij ter boljšemu življenju. V času evropskega leta spretnosti bodo po Evropski uniji potekali dogodki in kampanje ozaveščanja o pomenu spretnosti, spodbujalo se bo sodelovanje med deležniki, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja, in izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev Evropskega stebra socialnih pravic. 

Le-ti med drugim določajo, da naj bi bilo do leta 2030 v Evropski uniji: 

 • v izobraževanje in usposabljanje vsako leto vključenih vsaj 60 odstotkov odraslih,
 • zaposlenih 78 odstotkov odraslih v starosti od 20 do 64 let in
 • 15 milijonov manj oseb, ki jim grozi revščina oziroma socialna izključenost.

Na dogodku so bili predstavljeni načrti nekaterih ministrstev, javnih zavodov ter gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice na področju zagotavljanja ustrezno usposobljene delovne sile, videli smo dva primera dobrih praks na področju vlaganja v svoje zaposlene, na okrogli mizi »Izzivi zagotavljanja spretnosti za delo in življenje, pa je beseda tekla o soočanju z izzivi in rešitvami zagotavljanja spretnosti in se pogovorili o tem, kaj lahko vsak deležnik sam ali v sodelovanju z drugimi naredi, da bodo ti izzivi postali preteklost.

evropsko leto spretnosti logo 2023

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru evropskega leta spretnosti, bodo prispevale k doseganju treh ciljev akcijskega načrta Evropskega stebra socialnih pravic, in sicer: 

 • prvega cilja, ki določa, da naj bi bilo do leta 2030 v izobraževanje in usposabljanje vsako leto vključenih vsaj 60 odstotkov odraslih;
 • četrtega cilja, ki določa, da naj bi bilo do leta 2030 zaposlenih 78 odstotkov odraslih v starosti od 20 do 64 let in
 • petega cilja, ki določa, da se mora število oseb, ki jim grozi revščina oziroma socialna izključenost, do leta 2030 zmanjšati za vsaj 15 milijonov. 

 

K doseganju navedenih ciljev bodo prispevale naslednje dejavnosti:   

 • Promocija oziroma spodbujanje večjih, učinkovitejših in bolj vključujočih naložb v izobraževanje in usposabljanje.
 • Krepitev ustreznosti in zagotavljanja spretnosti s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji, zavodi za zaposlovanje, delodajalci, subjekti civilne družbe, ponudniki izobraževanja in usposabljanja in podobno.
 • Usklajevanje želja, potreb in spretnosti  ljudi s potrebami in priložnostmi na trgu dela, zlasti tistimi, ki jih ponujajo zeleni in digitalni prehod, nastajajoči novi sektorji ter osrednji sektorji.
 • Privabljanje ljudi iz tretjih držav, ki imajo spretnosti, ki jih države članice potrebujejo, s spodbujanjem učnih možnosti, med katere sodi tudi jezikovno izobraževanje in usposabljanje, razvoj spretnosti in mobilnosti, kadar je to potrebno, ter lajšanje priznavanja kvalifikacij.

 

Evropska unija oziroma države članice bodo v času evropskega leta spretnosti izvajale vrsto aktivnosti, kot so:

 • organizacija konferenc, forumov in drugih dogodkov, namenjenih spodbujanju razprave o pomenu spretnosti za doseganje konkurenčnega, trajnostnega in vključujočega se ekonomskega razvoja v luči demografskih sprememb ter zelenega in digitalnega prehoda; 
 • oblikovanje delovnih in drugih skupin ter izvedba dogodkov, ki bodo spodbujali diskusijo in prenos dobrih praks na področju izobraževanja in usposabljanja; 
 • izvajanje pobud, usmerjenih na posameznike, podjetja, zbornice in industrijo, socialne partnerje, izobraževalne institucije in druge javne in zasebne deležnike;
 • promocijske kampanje o evropskih pobudah s področja izobraževanja in usposabljanja; 
 • krepitev dialoga med različnimi deležniki in omrežji s pomočjo različnih platform; 
 • spodbujanje oblikovanja nacionalnih in sektorskih strategij ter strategij v posameznih podjetjih na področju spretnosti in usposabljanja, tudi s socialnim dialogom in vključevanjem socialnih partnerjev;
 • nadgradnja oziroma razvoj sistema napovedovanja spretnosti; 
 • spodbujanje in nadaljnja uporaba orodij in instrumentov za večjo preglednost kvalifikacij, vključno s kvalifikacijami, izdanimi zunaj Unije, in za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenj;
 • promocija obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja, finančnih spodbud, ki so na voljo, projektov, ki so usmerjeni v različne ciljne skupine in podobno.

 

Druge zanimive povezave z informacijami o evropskem letu spretnosti:

Evropsko leto spretnosti, napoved in več tem v slovenščini >>>

Namen, cilji in naši dogodki Evropskega leta spretnosti >>>

Evropsko leto spretnosti na straneh EU >>>

 

Sorodne novice novice:

Evropsko leto spretnosti tudi na področju digitalnih kompetenc >>>

Evropsko leto spretnosti MDDSE >>>

 

 

Preberite tudi