Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Zakon o tujcih tudi v drugo potrjen, sledi hitrejše zaposlovanje tujcev?

19. 04. 2023
Avtor: Anton Šijanec
ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Po tem, ko je državni svet izglasoval veto na zakon o tujcih in ga ponovno poslal v državni zbor, je le ta včeraj zakon ponovno potrdil. Oba zakona Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) in Zakon o tujcih (ZTuj), oz. spremembe obeh, so sedaj v fazi, ko moramo počakati še na uradno objavo v uradnem listu, potem pa si lahko obetamo pozitivnih učinkov na lažje zaposlovanje tujcev, ki ga z njimi napoveduje vlada. Tega bodo seveda najbolj veseli številni obrtniki in podjetniki ter celotno gospodarstvo, ki se v zadnjem času sooča z velikim pomanjkanjem delovne sile. Najbolj so na udaru panoge kot so gostinstvo, turizem, prevoništvo in gradbeništvo, težave pa so seveda tudi v industriji.

 

Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so usmerjene v poenostavitev postopkov, nikakor pa to ne pomeni manjše pravne varnosti tujih delavcev. Cilj ministrstva za delo tudi ni zgolj zagotoviti zadostnega števila delavk in delavcev, temveč poskrbeti še za ustrezne delovne pogoje ter pošteno plačilo.

Spremembe Zakona o tujcih pa v prvi vrsti odpravljajo administrativne ovire in omogočajo hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi. Prinašajo tudi pozitivne učinke za delo upravnih enot ter za slovenske delodajalce in tujce. Omogočile bodo hitrejše in enostavnejše postopke izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi na upravnih enotah, upoštevale pa tudi potrebe po zagotavljanju delovne sile iz tujine.
 

Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Državni zbor je potrdili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Cilj sprememb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je poenostavitev postopkov, nikakor pa to ne pomeni manjše pravne varnosti tujih delavcev. Cilj ministrstva za delo ni zgolj zagotoviti zadostnega števila delavk in delavcev, temveč poskrbeti za ustrezne delovne pogoje ter pošteno plačilo.

Z uveljavitvijo novele zakona bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto, ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), torej brez odločbe upravne enote.

Za tujce, za katere bodo delodajalci, ki svojo dejavnost izvajajo na področjih državnega oziroma javnega sektorja, se določbe novele zakona ne bodo uporabljale. V državnem oziroma javnem sektorju, predvsem na področju zdravstva in socialnih storitev (zdravstveni domovi, domovi za starejše, varstveno delovni centri in socialnovarstveni zavodi za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu ter v javnih socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve) je veliko pomanjkanje ustreznega kadra. Postopki na ZRSZ so zahtevni zaradi ugotavljanja izobrazbe, jezikovnega znanja in usposobljenosti tujcev, zato se za tujce, ki se bodo zaposlovali v državnem oziroma javnem sektorju novela zakona ne uporablja, kar pomeni, da ZRSZ ne bo dajal soglasij k zaposlitvam v javnem sektorju.

Prosilci za azil, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito pravico do dostopa na trg dela, bodo lahko pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali že po treh mesecih statusa prosilca za azil. Po do sedaj veljavnem zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imajo prost dostop na trg dela po devetih mesecih statusa prosilca za azil.

Določa se nov rok za nastop dela, ko tujec, v času veljavnosti enotnega dovoljenja, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih na podlagi novega soglasja ZRSZ, torej brez pisne odobritve upravne enote. Vir: MDDSE

 

Spremembe Zakona o o tujcih

(Kasnejša opomba: Državni svet RS je 4. aprila 2023 na spremembe Zakona o tujcih, ki so bile potrjene v Džavnem zboru RS, izglasoval veto)

Državni zbor je podprl spremembe Zakona o tujcih, s katerimi v prvi vrsti odpravljamo administrativne ovire in omogočamo hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.

Spremembe Zakona o tujcih prinašajo pozitivne učinke tako za delo upravnih enot kot tudi za slovenske delodajalce in tujce. Po eni strani bodo omogočile hitrejše in enostavnejše postopke izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi na upravnih enotah. Po drugi strani pa upoštevamo potrebe po zagotavljanju delovne sile iz tujine.

Ravno zato poenostavljajo postopek menjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih v okviru veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Upravnim enotam ne bo treba več izdajati odločb o pisni odobritvi. Zamenjava bo mogoča že na podlagi podanega soglasja Zavoda za zaposlovanje. S tem bodo upravne enote razbremenjene, saj jim ne bo treba izdajati odločb o pisni odobritvi. Za tujce pa bodo postopki hitrejši in enostavnejši. Omogoča tudi pospešitev obravnave prošenj tujcev za izdajo enotnega dovoljenja za poklice na področjih zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja.

Prstni odtisi, oddani v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje, se bodo lahko uporabili tudi v postopku podaljšanja. To pomeni, da upravni enoti ne bo treba ponovno zajeti prstnih odtisov. Hranili se bodo pet let. Odpravljamo obveznost periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti. Tujci bodo morali zadostna sredstva izkazati v vlogi za izdajo prvega dovoljenja in za vsako podaljšanje. Upravna enota tega ne bo več preverjala vsakih šest mesecev. Odpravlja zahtevo po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi. To pomeni, da diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini lahko v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje digitalno zajame dva prstna odtisa tujca brez poziva upravne enote. Uvaja tudi možnost vročanja izkaznic podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti. Gre za del sistemskega pristopa k zmanjševanju obremenitve upravnih enot. Proces se bo nadaljeval tudi v okviru redne novele Zakona o tujcih, ki je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

Podaljšuje tudi brezplačne tečaje slovenščine in spoznavanja slovenske družbe za vse kategorije tujcev. Ohranja zahtevo po osnovni stopnji znanja slovenskega jezika za družinske člane in tiste, ki željo pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje. Z odlogom bo dovolj časa, da bodo lahko potrebno znanje tudi pridobili na brezplačnih tečajih. Določeno je namreč 18-mesečno prehodno obdobje za začetek uporabe določb za predložitev potrdila o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika v postopku za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine (na vstopni ravni A1) in izdaje dovoljenja za stalno prebivanje (na osnovni ravni A2). Nov datum začetka uporabe je 1. november 2024 (namesto 27. aprila 2023).

Prosilci bodo morali za podaljšanje dovoljenja zaradi združevanja družine v obdobju po sprejemu strategije za vključevanje (šest mesecev po uveljavitvi sprememb zakona) do začetka uporabe pogoja znanja izpita (18 mesecev po uveljavitvi sprememb zakona) vlogi za podaljšanje priložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe.

Z različnimi zakonskimi rešitvami, strateškimi dokumenti in ukrepi želi ministrstvo narediti slovensko družbo odprto in bolj vključujočo. Zato daje velik poudarek tudi integracijskim ukrepom, ki jih bodo v tem mandatu dodatno krepili. V zakonu se zavezujejo, da bodo v šestih mesecih pripravili sodobno migracijsko strategijo s poudarkom na izvajanju v praksi. Vir: MNZ

 

O praktičnem vidiku sprememb obeh zakonov pa na tem mestu več po analizi svetovalcev našega Svetovalnega centra OZS .