Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Kaj moram postoriti, če želim uveljaviti (polno) pokojnino?

08. 12. 2022
Avtor: Dušan Bavec

V novembrski številki revije Obrtnik sem predstavil bonuse, ki jih je lahko deležen tisti zavarovanec, ki kljub izpolnjenim pogojem za upokojitev le-to odloži, v decembrski številki Obrtnika pa sem predstavil upokojitvene pogoje, ki veljajo letos in bodo zagotovo veljali tudi v letu 2023 in to tako za starostno kot tudi za predčasno upokojitev. V tem prispevku pa želim na kratko predstaviti kaj konkretno mora v upokojitvenem postopku postoriti zavarovanec, da pravico, za katero sicer izpolnjuje zakonsko določene pogoje, tudi dejansko lahko uveljavi.

Med pogoji za polno upokojitev sedaj veljavni pokojninski zakon ZPIZ-2 poleg zahtevane starosti in zahtevane pokojninske dobe kot tretji nujen oz. obvezen pogoj določa tudi prenehanje zavarovanja. Medtem, ko pri delni upokojitvi zadostuje zgolj sprememba obsega zavarovanja, pa je za uveljavitev polne pokojnine potrebno prenehanje zavarovanja v celoti.

Če se upokojuje delavec, se mu obvezno zavarovanje zaključi s tem, da mu v celoti preneha delovno razmerje. To se lahko stori na način, da delavec sam poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je korektno, da odpoved poda toliko pred nameravano upokojitvijo, da upošteva tudi odpovedni rok, ki je predviden v obstoječi pogodbi o zaposlitvi. Druga možnost za prenehanje zavarovanja zaposlenega pa je ta, da z delodajalcem sklene sporazum o prenehanju delovnega razmerja. Tako v enem kot v drugem primeru je smiselno opozoriti na nevarnost, da se delovno razmerje ne zaključi en dan prehitro. ZPIZ v informativnih izračunih namreč včasih napiše zgolj datum, ko ima delavec izpolnjene pogoje za upokojitev, ne napiše pa vedno tudi tega, da se pokojnina prizna prvi naslednji dan po izpolnitvi pogojev, če seveda oseba takrat ni več vključena v zavarovanje.

Primer: zavarovanec ima izpolnjene pogoje za upokojitev dne 10. 12. 2022, ko bo dopolnil starost 60 let, na ta dan pa bo imel tudi 40 let 0 mesecev in 0 dni pokojninske dobe. Da bosta resnično izpolnjena oba zakonska pogoja 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe, mora biti zavarovanec ta dan še vedno vključen v zavarovanje, pravica do upokojitve pa bi mu šla od 11.12.2022 dalje. Napačno je torej razmišljanje, da bo do pokojnine upravičen že z dnem 10.12.2022.

V primeru, če se upokojuje lastnik d.o.o.-ja, ki je hkrati direktor, mora poskrbeti, da nima več obeh statusov, lastnika in poslovodne osebe. Običajno se v takih primerih postopek izpelje na način, da lastništvo ostane nespremenjeno, ob tem pa lahko ostane ali postane hkrati tudi še prokurist, medtem, ko se poslovodno funkcijo prenese ne tretjo osebo. Če je poslovodno funkcijo opravljal na podlagi delovnega razmerja (zavarovalna podlaga 01), se zavarovanje prekine na podoben način kot pri klasičnemu zaposlenemu, v kolikor pa jo je opravljal na podlagi pogodbe o poslovodenju in zavarovalni podlagi 040, pa bo zavarovanje prenehalo že s prenehanjem funkcije poslovodenja. Vsekakor je dobro vedeti, da lastnik obdrži polno pokojnino in to ne glede na višino dobička, prav tako prejemki iz naslova prokure ne glede na višino le-teh ne predstavljajo nikakršne ovire za prejemanje polne pokojninme. S tem v zvezi in v izogib nepotrebnim dvomom kaže pojasniti, da je po starem pokojninskem zakonu ZPIZ-1 upokojenec lahko brez škodljivega vpliva na prejemanje polne pokojnine prejemal iz naslova prokure, podjemne pogodbe ali kake druge civilnopravne pogodbe le prejemke do višine minimalne plače; v kolikor jih je presegal, se je bil dolžan vključiti v zavarovanje, kar je pomenilo izgubo pokojnine.

 

Prenehanje zavarovanja pri s.p.-ju pa se izvede z zaprtjem s.p.-ja in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije, ki predstavlja tudi podlago za odjavo iz zavarovanja z obr. M-2. Zgolj po starem pokojninskem zakonu ZPIZ-1 je bil pod določenimi pogoji, ki so bili strožji od splošnih upokojitvenih pogojev, možen t.i. »izvzem iz zavarovanja«. Že iz jezikovne razlage izhaja, da je na ta način podjetnik lahko izstopil iz zavarovanja in kljub temu še naprej opravljal dejavnost ter iz tega naslova plačeval pavšalne prispevke.

ZPIZ predlaga, da se vlogo za upokojitev zaradi pravočasne izdaje odločbe in ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja poda približno dva meseca pred predvidenim datumom upokojitve.

Takšno vlogo se lahko poda na različne načine (osebno na enotah ZPIZ-a, na elektronski način tako s kvalificiranim digitalnim potrdilom kot tudi brez le-tega), zato priporočam ogled spletne strani ZPIZ-a na kateri so predstavljene tudi priporočljive priloge.

Nikakor ne pozabite v vlogi za upokojitev navesti vse osebne okoliščine, ki vam v določenih primerih omogočajo zniževanje upokojitven starosti, četudi ste morda to že navedli v postopku za uveljavitev dela pokojnine v višini 40% ali pa v primeru delne upokojitve, saj se zna zgoditi, da boste v nasprotne ostali brez ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe. Prav tako ne smete zamolčati kake relevantne okoliščine, ki utegne biti pomembna v upokojitvenem postopku, čeprav se vam zdi morda nepomembno, npr. če razpolagate s kakim »spečim d.o.o.-jem«

Z dnem upokojitve vas bo sicer ZPIZ vključil tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za večino zavarovancev naj bi se po pojasnilih ZPIZ-a izpolnjevanje pogojev za priznanje pravice do pokojnine ugotavljalo že pred vložitvijo zahteve za priznanje pokojnine. Ti zavarovanci praviloma že pred izpolnitvijo pogojev in pred prenehanjem obveznega zavarovanje prejmejo odločbo o priznanju in odmeri pokojnine, ob izdaji te odločbe pa jih ZPIZ z dnem priznanja pravice do pokojnine prijavi tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje. Lahko se pa zgodi (največkrat pri s.p.-jih), da boste do izdaje odločbe čakali dlje kot je običajno, zato se kaže v vmesnem času med odjavo iz zavarovanja iz naslova aktivnega statusa do vključitve v zavarovanje na podlagi upokojitve, prostovoljno vključiti v zdravstveno zavarovanje, strošek tovrstnega zavarovanja pa vam bodo kasneje povrnili. Po izdaji odločbe o upokojitvi vas bo ZPIZ prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje za nazaj, od datuma, od katerega vam je priznal pravico.

Dušan Bavec, univ. dipl. prav.
svetovalec SC OZS