Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
FURS OBVEŠČA

Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko spletnih platform?

22. 01. 2024
Avtor: Tamara Starič Petrović
FURS OBVEŠČA

Na podlagi Direktive Sveta (EU) 2021/514 (DAC7), bo Finančna uprava v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v letu 2023.

Z Direktivo DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021, je bila uvedena obveznost poročanja za operaterje platform o prodajalcih, ki preko platform ustvarjajo dohodke iz naslova najema nepremičnin, osebnih storitev, prodaje blaga in najema katerega koli načina prevoza. Določbe DAC7 so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022 z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N) in so zajete v III.Č poglavju četrtega dela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2.

Na tej podlagi bo Finančna uprava od operaterjev platform prejel podatke o prodajalcih, ki so ustvarili dohodke preko njihove platforme.

Podrobnejše informacije o obveznosti poročanja operaterjev platform so dostopne tudi na spletnih straneh Finančne uprave.

Če poslujete preko spletnih platform, prijavite prihodke

Ker bo Finančna uprava v letu 2024 navedene podatke uporabljala tudi v okviru davčnih nadzorov, vse, ki ustvarjajo dohodke preko spletnih platform, pozivamo, da te dohodke ustrezno prijavijo. Obveznost prijave velja tudi »za nazaj«, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v letu 2023 in tudi pred letom 2023.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da gre pri poslovanju preko spletnih platform, praviloma za opravljanje pridobitne dejavnosti, zato se dohodki, ki izvirajo iz tega naslova obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti po III.3 poglavju Zakona o dohodnini – ZDoh-2, oziroma po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2, če zavezanec dejavnost opravlja kot gospodarska družba – na primer "d.o.o.".

Izjemoma se dohodki iz naslova poslovanja preko spletnih platform obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja po II.2 poglavju ZDDPO-2, če ni izpolnjen kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti (to je v primeru enkratnih ali občasnih poslov) oziroma kot dohodek, ki je oproščen plačila dohodnine po 1. točki 32. člena ZDoh-2, v primeru dohodka doseženega z odsvojitvijo premičnin (na primer prodaja lastnih rabljenih stvari).

Katere podatke bo prejela Finančna uprava?

Operaterji platform so dolžni poročati identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnostih, podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano, v primeru oddajanje nepremičnin v najem pa za vsako nepremičnino še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

Registracija dejavnosti

Ker gre pri poslovanju preko spletnih platform praviloma za opravljanje dejavnosti, je treba takšno dejavnost tudi ustrezno registrirati (na primer registrirati s.p. ali gospodarsko družbo, na primer d.o.o.). V nasprotnem primeru gre za delo na črno, ki je po 3. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 prepovedano.

Kako ustrezno registrirati dejavnost za preteklo in bodoče poslovanje?

Koraki so naslednji:

  1. Pri Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES)  morate ustrezno registrirati dejavnost - se vpisati v Poslovni register Slovenije (PRS) in urediti svoj status »za naprej«.
  2. Če želite biti tako imenovani normiranec, morate to v osmih dneh od vpisa v PRS, kot primarni register za podjetnike, priglasiti finančnemu uradu.
  3. Ker registracija dejavnosti pri AJPES v PRS »za nazaj« ni možna, morate na kateremkoli finančnem uradu z obrazcem DR-03 »za nazaj« prijaviti dejavnost v davčni register.
  4. Pridobiti morate digitalno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POSTA®CA, HALOCOM CA, AC NLB) in se registrirati v sistem eDavki. Digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite brezplačno. Več o tem je objavljeno na naslovu eUprave.

Prijava dohodkov

Dohodke iz naslova poslovanja preko spletnih platform je treba vključiti v davčno osnovo. Fizične osebe z dejavnostjo ga vključijo v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravne osebe ga vključijo v obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Navedena obračuna je treba skladno z določbami ZDavP-2 davčnemu organu predložiti praviloma najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Fizične osebe lahko svojo dejavnost davčnemu organu prijavijo »za nazaj« z obrazcem DR-03. V tem primeru preko e-Davkov, na podlagi samoprijave, predložijo obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, ko so poslovale preko spletnih platform (ločeno po obdobjih).

Podrobnejše informacije o davčni obravnavi dohodkov so dostopne na spletnih straneh Finančne uprave, in sicer na naslednjih povezavah:

Vir: FURS