Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
NADOMESTILO PLAČE - POPLAVE

Nadomestilo plače prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu 2023

22. 11. 2023
Avtor: Jasmina Malnar Molek
NADOMESTILO PLAČE - POPLAVE

Zahtevke za povračilo nadomestila plače delavca oziroma prostovoljca, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, lahko delodajalci ponovno vložijo na Upravo za zaščito in reševanje. Pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni je možno izkoristiti do 31. decembra 2023.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 10. novembra 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP- A), ki je bil objavljen v Uradnem listu. Ta v 71. j členu ureja pravico od plačane odsotnosti z dela za prostovoljce in sicer:

 1. Ne glede na 30. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) ima prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni, ki jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023.
 2. Pravica iz prejšnjega odstavka pripada tudi prostovoljcu, ki je plačano odsotnost z dela koristil od 11. avgusta 2023.
 3. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti iz prvega odstavka tega člena na podlagi potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023.
 4. Izplačana nadomestila plač prostovoljcev iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija povrne v celoti.

Zahtevek za nadomestilo plače za zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži delodajalec na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

Prostovoljec, ki je opravljal prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije (organizacija, ki izdaja potrdilo, mora biti vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pri AJPES) o opravljenem prostovoljskem delu ali potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine ali občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite ali prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023. Nadomestila plač teh prostovoljcev bo v celoti izplačala URSZR.

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec na URSZR, prek Uprave za javna plačila, kot e-račun in mora vsebovati:

 • e-račun vlagatelja zahtevka, skupaj s prilogami v elektronski obliki:
  • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
  • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023, ki ga izda prostovoljska organizacija ali občina, občinski ali regijski štab Civilne zaščite ali prostovoljno gasilsko društvo ali delovni nalog iz aplikacije Poplave 2023.

Zahtevke za refundacijo, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti zakona je potrebno vložiti ponovno.

V pristojnosti vsakega delodajalca je, da delavcu/prostovoljcu pravilno določi plačo, ter da od URSZR zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo.

Delodajalec tudi jamči za resničnost posredovanih podatkov navedenih v zahtevku ter tudi da za isti čas ni vložil zahtevka za povračilo nadomestila plače za delavca, na primer zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali za delno povračilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Zahtevke za pripadnike sil zaščite reševanje in pomoči, ki so prek svojih enot sodelovali na intervencijah ob poplavah (prostovoljni gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci, taborniki, skavti), prek klasične ali elektronske pošte pošiljate na krovne organizacije. Zahtevke vložite v skladu z Uredbo o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči  na obrazcih R1, R2, itd., katerim priložite potrdilo o udeležbi enote oziroma organa, ki je zahteval vpoklic.

Naslovi krovnih organizacij za:

 • prostovoljne gasilce: Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, e-pošta: bojana.zugec@gasilec.net,
 • pripadnike enot prve pomoči in nastanitvenih enot Rdečega križa Slovenije: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana; e-pošta: rdeci.kriz@rks.si,
 • gorske reševalce: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, p. p. 245, 4101 Kranj; e-pošta: katarina.janjic@grzs.si,
 • jamarske reševalce: Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana; e-pošta: predsednik@jamarska-zveza.si,
 • tabornike: Zveza tabornikov Slovenije, Einspielerjeva 6 1000 Ljubljana; e-pošta pisarna@taborniki.si,
 • skavte: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana; e-pošta info@skavti.si,
 • pripadnike Civilne zaščite na državni in regijski ravni: URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; e-pošta gp.dgzr@urszr.si.

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje