Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
TUJCI IN TRG DELA

Napotitev državljanov iz tretjih držav v RS preko evropskih agencij

14. 03. 2024
Avtor: Zdenka Bedekovič
TUJCI IN TRG DELA

Zaradi kadrovske problematike je vse bolj pogosta rešitev pridobivanja kadra iz agencij. Na ta način marsikateri delodajalec reši izvedbo svojega načrtovanega dela ali projektnih dolžnosti, ki jih ima. S tovrstno problematiko se ne srečujejo le podjetja v Republiki Sloveniji, ampak tudi podjetja v Evropski uniji.  

Najpogosteje zastavljeno vprašanje s strani tujih delodajalcev je:

Kako napotiti tujce iz tretjih držav v RS, ki so zaposleni v EU agencijah ter urediti vse potrebno za zakonito opravljanje storitve?

Ne glede na to, da so tujci iz tretjih držav že pridobili ustrezna dovoljenja za delo v evropski državi, je prav tako za njih potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo za delo v Republiki Sloveniji.  Za napotene delavce iz tretjih držav, ki so zaposleni v evropski agenciji je potrebno pridobiti enotno dovoljenje. Tega izda pristojna upravna enota, a brez soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Tovrstni dokument omogoča tujcem iz tretjih držav poleg vstopa, prebivanja,  tudi zaposlitev in delo v Republiki Sloveniji.  

Na podlagi 169. člena Zakona o trgu dela - ZUTD mora tuji delodajalec vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za vpis v evidenco na pristojno ministrstvo za delo. Ta ga vpiše v register ali evidenco ter izda potrdilo, če delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku izpolnjuje predpisane pogoje v skladu z zakonskimi predpisi.

Na podlagi 167. člena ZUTD določa, da lahko delodajalec za zagotavljanje dela, ki je vpisan v register ali evidenco opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku za državljane Republike Slovenije ter za tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, in imajo:

  • prost dostop na slovenski trg dela, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev samozaposlitev ali delo ali
  • modro karto.   

Tuji delodajalec pa je dolžan priskrbeti za vsakega napotenega delavca potrdilo o socialni varnosti v državi članici, kjer ima sedež. 

Dolžnost tujega delodajalca pa je tudi, da pred pričetkom čezmejnega izvajanja storitve v Republiki Sloveniji  opravi spletno prijavo na Zavodu RS z zaposlovanje. Na podlagi prijave Zavod RS za zaposlovanje tujemu delodajalcu izda potrdilo o opravljeni prijavi za opravljanje čezmejnih storitev.

V času napotitve na delo v Republiko Slovenijo je tuji delodajalec dolžan zagotoviti pravice napotenim delavcem po predpisih Republike Slovenije ter določbah kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki urejajo naslednje in sicer:

  • delovni čas,
  • odmore in počitke,
  • nočno delo, minimalni letni dopust,
  • plačo,
  • varnost in zdravje pri delu;

Tuji delodajalci vedno sprašujejo tudi po časovnem obdobju opravljanja storitev v Republiki Sloveniji, saj to je eden od pomembnih elementov pri sklepanju dolgoročnih pogodb. Torej z njihove strani se pogosto zastavlja vprašanje:

Koliko časa se lahko opravljajo čezmejne storitve v Republiki Sloveniji s tujimi državljani iz tretjih držav?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS-1 (Uradni list RS, št. 40/23) je začel veljati v celoti s 1. januarjem 2024. Ta v 16. členu omenjenega zakona določa, da je maksimalni čas izvajanja čezmejnih storitev za tuje delodajalce do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev. Podaljšanje pa lahko tuji delodajalec izvede na podlagi prijave, ki jo elektronsko pošlje z pisno obrazložitvijo na Zavod RS za zaposlovanje.

Kljub temu, da lahko delodajalci v Sloveniji trenutno rešijo svoj problem kadrovanja preko tujih agencij, si večina njih želi kader, ki bo zanesljiv, dober ter pripaden podjetju.