Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Aktualno o bonih - napovedana sprememba: pri kom se lahko unovčijo bon

03. JULIJ 2020  |   Vlasta Markoja

AKTUALNO – TURISTIČNI BONI

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije eDavki, ki ga ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 3. 2020, in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom v Sloveniji.

Odrasla oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, je upravičena do bona v višini 200 €, mladoletna oseba (rojena po letu 2002) pa je upravičena do bona v višini 50 €. Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer je mogoče tudi spremljati stanje svojega bona.

Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020 (zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2020).

Bonov ni mogoče unovčiti pri posrednikih, kjer se letovanje sicer lahko rezervira (npr. turistične agencije, spletni portali – npr. Booking, Airbnb), temveč le pri ponudnikih storitev, kjer bo storitev nastanitve dejansko opravljena. Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se upravičenci že pri rezervaciji letovanja pozanimajo o tem.

VSE INFORMACIJE O TURISTIČNIH BONIH SO ZBRANE NA SPLETNI STRANI FURS

Obrazci in pogosta vprašanja in odgovori
Na spletni strani FURS https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/ so objavljeni vsi obrazci, življenjski dogodki in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja. Na tej strani najdete tudi vse potrebne obrazce:

· Potrditev unovčitve bona,

· Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona,

· Izjava o prenosu bona

Nujni obrazci za plačilo s turističnim bonom

Plačila s turističnim bonom so možna le na recepciji destinacije/nastanitve, kjer boste bivali. Že pred prihodom lahko izpolnite potrebne obrazce, ki jih najdete na spletnih strani FURS (Potrditev unovčitve bona, Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona, Izjava o prenosu bona) in jih imejte sabo ob prihodu pri prijavi na recepciji. Ob prijavi imejte poleg navedenih obrazcev s seboj tudi identifikacijsko sredstvo za vse koristnike bona (osebna izkaznica ali potni list).

 

Naj povzamemo le nekaj najpomembnejših odgovorov FURS:
 

PRENOS BONOV MED SORODNIKI

Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč. Oseba, ki bo pridobitelj prenesenega bona, mora izpolnjevati pogoj stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020.

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

 

Vir: FURS

Pomembno!   Napovedana sprememba: pri kom se lahko unovčijo boni?

V predlogu besedila Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4), ki ga je vlada potrdila 28.6.2020, naj bi se odpravil presečni datum 13.3.2020. Z navedeno spremembo naj bi se omogočila unovčitev bona pri vseh ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo navedene pogoje (vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti po SKD 2008, in sicer: 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 in 55.300) kadarkoli v letu 2020, in ne le na dan 13. marec 2020. Vendar pa zakon še ni stopil v veljavo, saj ga mora potrditi Državni zbor RS, to pa pomeni, da trenutno še vedno velja tudi presečni datum 13.3.2020.

Predlog besedila zakona PKP4, katerega del je tudi popravek presečnega datuma, bo obravnaval DZ RS naslednji teden in bo predvidoma sprejet do 15. 7 .2020.

Pri ponudnikih storitev, ki bodo po novem izpolnjevali pogoje za unovčevanje bonov, bo mogoče bon unovčiti za storitve (nastanitve), opravljene od dneva veljavnosti zakona naprej. Zakon bo v tem delu začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih?

Znesek lastnega bona je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

Da, za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev), zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan z bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Seveda pa mora ponudnik storitev v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS.  

Za davčne zavezance je za izdajo davčno potrjenih računov brezplačno na voljo tudi aplikacija MiniBlagajna. Lahko pa se izda račun iz vezane knjige računov, vendar je treba v takem primeru podatke iz tako izdanega računa posredovati v davčno potrjevanje (v aplikaciji MiniBlagajna) najpozneje do 10-tega v mesecu, ki sledi mesecu, ko je račun izdan. Pred začetkom izdajanja računov mora zavezanec vezano knjigo računov potrditi preko svojega uporabniškega računa na portalu eDavki

Klicni center za turistične bone

T: 08 200 1005

E: bon.info(at)gov.si

Delovni čas klicnega centra:

  • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
  • Sreda: od 7. do 17. ure
  • Petek: od 8. do 13. ure
  • Sobota in nedelja: od 8 do 16 ure
  • Prazniki: od 8 do 16 ure

Opomba: Klicni center je ob sobotah, nedeljah in praznikih namenjen za klice ponudnikov namestitev v nujnih primerih, ko imajo težave pri vnosu turističnih bonov v eDavke.

 

Informacije za ponudnike storitev

Receptorski portal se nahaja na povezavi https://edavki.durs.si/ReceptionistPortal. Med informacijami za ponudnike storitev na spletni strani FURS je med drugim objavljen posnetek webinarja FURS o turističnih bonih in receptorskem portalu ter uporabniška navodila

 

Preberite tudi:

Pišite nam