Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Negotovinsko prejeta napitnina

12. AVGUST 2022  |   Jasmina Malnar Molek

Davčni organ je s pojasnilom št. 0920-11340/2022 z dne 1. 8. 2022 dopolnil pojasnilo glede davčne obravnave napitnine. Več informacij o prvem pojasnilu davčnega organa lahko preberete tu.

Davčni organ dopolnjuje prvotno pojasnilo z DDV obravnavo prejete napitnine, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, da se vsa napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in nato on ob koncu dneva, tedna ali meseca to napitnino razdeli med natakarje, kuharje in ostale zaposlene. V tem primeru napitnina predstavlja prihodek podjetja (vključi se v davčno osnovo zavezanca) in je predmet obdavčitve z DDV, če je zavezanec identificiran za namene DDV. Na internem dokumentu zavezanec obračuna DDV po preračunani splošni stopnji od prejetega zneska napitnin. Hkrati pa je napitnina, ki se s strani delodajalca dodeli posameznemu zaposlenemu predmet obdavčitve in se vključi v davčno osnovo prejemnika.

V dopolnjenem pojasnilu se je davčni organ opredelil tudi do negotovinsko prejete napitnine. Načeloma velja, da z negotovinsko prejeto napitnino razpolaga zavezanec, lastnik gostinskega lokala, razen če je med delodajalcem in zaposlenimi sklenjen dogovor, ki določa drugače. Tak pogodbeni dogovor mora vsebovati določilo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu oziroma zaposlenim, če med zaposlenimi obstaja dogovor o razdelitvi, ki je neodvisen od delodajalca. Zavezanec je v primeru obstoja dogovora dolžan vzpostaviti ustrezno knjigovodsko evidentiranje napitnine v poslovnih knjigah (sredstva prejeta za tuj račun). Tako se negotovinsko prejeta napitnina ne pripozna med prihodki zavezanca, ni predmet obdavčitve z DDV ter se ne vključi v davčno osnovo prejemnika.

Katere korake je potrebno izvesti:

1.  Sprejeti interni akt o napitninah, v katerem jasno in nedvoumno zapišemo, da napitnina v celoti pripada delavcu/em

2. Skleniti anekse k pogodbam o zaposlitvi z določbo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu

3. Če se napitnina deli med zaposlenimi, se dogovor o razdelitvi sklene med zaposlenimi (neodvisno od delodajalca)

4. Vzpostaviti sistem, ki omogoča beleženje napitnine, ki jo prejme posamezni delavec

5. Vzpostaviti ustrezno knjigovodsko evidentiranje prejete napitnine (preko prehodnih postavk)

6. Ne pozabiti na izplačilo napitnine. Predlagam, da se izplačilo napitnine opravi najmanj enkrat mesečno, najkasneje ob izplačilu plače, na TRR zaposlenega.

 

 

Preberite tudi:

Vabimo vas na 21. Tradicionalnega strokovnega srečanja tekstilcev in predelovalcev kož pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga pripravljamo 14. in 15. oktobra 2022 v hotelu v Ankaranu.

Spoštovani, Vabimo vas na 21. Tradicionalnega strokovnega srečanja tekstilcev in predelovalcev kož pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga pripravljamo 14. in 15. oktobra 2022 v hotelu v Ankaranu. Dvodnevno srečanje bo tokrat potekalo v Hotelu & resort Adria Ankaran, Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran v Stekleni dvorani. Rezervacije za nastavitve v Ankaranu javite na telefonsko številko: 05 66 37 444 ali preko e- pošte booking@adria-ankaran.si s sklicem, da ste udeleženci strokovnega srečanja tekstilcev. Gre za najpomembnejši dogodek za tekstilce v Sloveniji, ki druži strokovnjake s področja tekstila in usnja, ki ga organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije oziroma Sekcija tekstilcev in Sekcija predelovalcev kož pri OZS. Na srečanju bodo poleg strokovnih tem predstavljene tudi teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji delovni proces. Veliko bo priložnosti za druženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj, kar je ne nazadnje priložnost, da spoznate vaše kolege oziroma potencialne stranke. Pridružite se nam in bodite del najpomembnejšega dogodka za tekstilce v Sloveniji! Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali preko prijavnice, ki jo posredujete po e-pošti na naslov adrijana.poljansek@ozs.si – glej na dnu objave. Več o srečanju TUKAJ na tej povezavi https://www.ozs.si/koledar/tradicionalno-strokovno-srecanje-tekstilcev-6323a459216d47351279aa86 VLJUDNO VABLJENI!
Pišite nam