Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

27. SEPTEMBER 2021  |   Tamara Starič Petrović

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1K (Uradni list RS, št. 18/21)  je bila uvedena obveznost družb, da v predlogu za vpis ustanovitve navedejo tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. februarja 2022.

Navedena obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe (denimo, delniške družbe - d.d., družbe z omejeno odgovornostjo - d.o.o., družbe z neomejeno odgovornostjo - d.n.o.) ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij.

Obstoječa družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo, ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo, da je javno objavljen, morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES (torej v Poslovnem registru Slovenije - ePRS), prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register (opustitev dolžnosti vpisa oz. napačen e-naslov) je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah (od 15.000 EUR do 45.000 EUR za veliko družbo, od 10.000 EUR do 30.000 EUR za srednjo družbo, od 2.500 EUR do 15.000 EUR za majhno družbo, od 1.000 EUR do 6.000 EUR za mikro družbo in med 500 EUR in 4.000 EUR za odgovorno osebo družbe).

Obveznost ne velja za samostojne podjetnike. Slednji sicer lahko dodajo elektronski naslov ob vpisu v Poslovni register Sloveniji ali pozneje, ni pa zanj to obvezno.

Vir: AJPES

Preberite tudi:

Pišite nam