Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Mnenja ustavnih sodnikov glede dvojnega statusa deljena

02. OKTOBER 2019  |   Mira Črešnar

Ustavno sodišče je presojalo ureditev t.i. dvojnega statusa, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti. Zgolj en glas (5:4) je odločil, da trenutna ureditev ni v neskladju z Ustavo, iz odklonilnih ločenih mnenj ustavnih sodnikov pa je razvidno, da trenutna ureditev ni niti ustrezna niti pravična. 

 

»Mnenje ustavnega sodišča glede dvojnega statusa dokazuje, da celo ustavni sodniki niso enotni glede tega vprašanja. Pretehtal je zgolj en sam glas ustavnega sodnika oziroma sodnice. Ob tem pa se moramo vprašati, ali naša država in tudi ustavno sodišče zagovarjata delo ali nedelo v naši državi,« je odločitev Ustavnega sodišča komentiral predsednik OZS Branko Meh in dejal, da bo država s takšno ureditvijo spodbujala delo na črno.

 

V odklonilnem ločenem mnenju so trije ustavni sodniki med drugim opozorili, da večina evropskih držav zavarovancem dovoljuje opravljanje dejavnosti tudi po upokojitvi (Nemčija, Avstrija, Belgija, Španija, Estonija, Bolgarija, Ciper, Finska, Latvija, Litva, Nizozemska, Švedska, Norveška, Češka, Francija, Irska, Luksemburg, Malta in druge); mnoge med njimi tudi, ko zavarovanci izpolnijo pogoje (le) za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. V OZS se zato povsem upravičeno sprašujemo, zakaj mora biti Slovenija pri tem izjema.

 

V OZS smo obenem prepričani, da če bo zakonodajalec prebral celotno odločbo in ločena mnenja, bo zelo jasno razbral, da mu je Ustavno sodišče sporočilo, da lahko dvojni status uredi povsem drugače in bistveno bolj pravično in razumno.   

 

Glede na dejstvo, da odločitev ni bila sprejeta soglasno, ampak s preglasovanjem in najtesnejšim možnim izidom 5:4, lahko utemeljeno pričakujemo, da se bodo ob nadaljnjem spreminjanju pokojninskega zakona ponovno odprla tudi vprašanja o ureditvi dvojnega statusa v smeri, da se podobno kot v drugih evropskih državah podjetniku omogoči uživanje polne pokojnine, če želi še naprej opravljati svojo dejavnost.

 

Odklonilna ločena mnenja štirih ustavnih sodnikov

 

V OZS se strinjamo z ugotovitvijo sodnice dr. Korpič-Horvat, ki v ločenem mnenju pravi: »Dvojni status koristi vsem: tako tistim, ki so še naprej v celoti delovno aktivni, kot tudi mlajši generaciji, za katero podjetniki z dvojnim statusom plačujejo prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno ter druge dajatve. Vse prej kot nepomembno je tudi to, da dvojni status odpravlja revščino tistih, ki prejemajo nizke pokojnine. Dvojni status krepi vrednoto dela, ne da bi, ker gre za podjetnike, onemogočal delo mlajši generaciji, ki jo podjetniki tudi zaposlujejo.«

 

Sodnik Marko Šorli pa v odklonilnem mnenju meni, da trenutna ureditev od posameznika zahteva, da z dejavnostjo preneha, če želi prejemati polno pokojnino. Po njegovem gre za omejitev svobodne gospodarske pobude, ki najbolj prizadeva tiste, ki so najšibkejši oziroma v najslabšem ekonomsko socialnem položaju.

 

Preberite tudi:

Pišite nam