Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Novosti glede izročanja računov končnim potrošnikom

26. JANUAR 2022  |   FURS

Obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov – nov deseti odstavek 81. člena ter končna določba 48. člena glede 17. člena ZDavPR. Določa se sprememba glede izročitve računa v papirni obliki končnemu potrošniku.

Davčni zavezanec, ki mora za dobave blaga ali storitev, opravljene končnemu potrošniku na ozemlju Slovenije, izdati račun, mora račun v papirni obliki tudi izročiti kupcu, če kupec to zahteva, sicer pa se izročitev papirnatega računa za namene DDV načeloma ne zahteva. Seveda pa se lahko izdani račun v papirni obliki izroči kupcu - končnemu potrošniku tudi, če ga ta ne zahteva. Če končni kupec zahteva izročitev računa, mu ga davčni zavezanec izroči, razen v primeru računa za opravljeno dobavo, za katero je po DDV zakonodaji določena izjema od obveznosti izdajanja računov.

Če kupec potrebuje račun za druge namene, ne za namene DDV, bo tak račun najverjetneje zahteval (npr. če bo želel uveljavljati pravice, ki izhajajo iz druge zakonodaje, npr. zakonodaje, ki ureja varstvo potrošnikov ali varstvo pacientovih pravic) na podlagi druge zakonodaje.

Kupec te svoje zahteve po izročitvi računa v papirni obliki ne rabi dodatno pojasnjevati davčnemu zavezancu. Načeloma kupec zahteva račun vsaj do takrat, ko račun plača.

Ne glede na to poenostavitev pa mora izdajatelj računa še vedno zagotavljati pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa, ne glede na to, ali ga izda v papirni ali v elektronski obliki, in sicer od trenutka izdaje do konca obdobja hrambe računa. V primeru gotovinskega poslovanja po Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR pa mora tak račun tudi davčno potrditi. 

Po DDV zakonodaji je enaka obravnava računov, izdanih v papirni ali elektronski obliki. Ker pa je za elektronski račun, ki je v skladu s 84. členom izdan in prejet v katerikoli elektronski obliki, določeno, da se mora prejemnik računa strinjati z uporabo elektronskega računa, ni podlage za njegovo zahtevo, da bi mu moral davčni zavezanec izročiti tiskan elektronski račun. Da lahko upoštevamo račun kot elektronski račun, še vedno velja, da mora biti izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki zapisa, lahko je v obliki strukturiranih sporočil (kot je npr. XML) z zagotovljeno ustrezno vizualizacijo. Iz navedenega izhaja, da nov deseti odstavek 81. člena na to ne vpliva.

Za dobave, za katere je predpisana izjema od obveznosti izdajanja računov po 143. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, pa še vedno velja, da ni treba izdati računa.

Z določbo drugega odstavka 48. člena ZDDV-1M se razveljavi 17. člen ZDavPR, ki določa, da se z globo 40 evrov kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitev, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi, saj s spremembo ZDDV-1 računa v papirni obliki ne bo več treba izročiti kupcu, če kupec tega ne bo zahteval.

Navedeno se smiselno upošteva tudi pri 12. členu ZDavPR (ker če kupec računa ne prevzame, ga ni možno sankcionirati).

Primer:

Prodajalec (davčni zavezanec, identificiran za namene DDV) na ozemlju Slovenije proda blago kupcu - končnemu potrošniku. Kupec ne zahteva izročitve računa v papirni obliki. Prodajalec kupcu pove znesek za plačilo, izdani račun davčno potrdi (ker je plačan z gotovino po ZDavPR), kupcu pa ga ne izroči v papirni obliki. Ali je prav, da prodajalec kupcu ni izročil računa v papirni obliki?

Da, če kupec ni zahteval izročitve računa v papirni obliki.

Vprašanje: Kaj pa če bi bila v takem primeru prodajalec in kupec dogovorjena za izdajo računa v elektronski obliki (e-račun)?

Za račune, izdane v elektronski obliki, se nič ne spreminja (ne velja, da kupec lahko zahteva še njihovo izročitev v papirni obliki).

Video predstavitev:

V video posnetku generalni direktor Finančne uprave mag. Ivan Simič predstavlja, kaj prinaša sprememba zakona o DDV glede tiskanja računov in predstavlja primer uveljavljana garancije glede na spremembo zakona o DDV.

Preberite tudi:

Vabimo vas na 21. Tradicionalnega strokovnega srečanja tekstilcev in predelovalcev kož pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga pripravljamo 14. in 15. oktobra 2022 v hotelu v Ankaranu.

Spoštovani, Vabimo vas na 21. Tradicionalnega strokovnega srečanja tekstilcev in predelovalcev kož pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga pripravljamo 14. in 15. oktobra 2022 v hotelu v Ankaranu. Dvodnevno srečanje bo tokrat potekalo v Hotelu & resort Adria Ankaran, Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran v Stekleni dvorani. Rezervacije za nastavitve v Ankaranu javite na telefonsko številko: 05 66 37 444 ali preko e- pošte booking@adria-ankaran.si s sklicem, da ste udeleženci strokovnega srečanja tekstilcev. Gre za najpomembnejši dogodek za tekstilce v Sloveniji, ki druži strokovnjake s področja tekstila in usnja, ki ga organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije oziroma Sekcija tekstilcev in Sekcija predelovalcev kož pri OZS. Na srečanju bodo poleg strokovnih tem predstavljene tudi teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji delovni proces. Veliko bo priložnosti za druženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj, kar je ne nazadnje priložnost, da spoznate vaše kolege oziroma potencialne stranke. Pridružite se nam in bodite del najpomembnejšega dogodka za tekstilce v Sloveniji! Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali preko prijavnice, ki jo posredujete po e-pošti na naslov adrijana.poljansek@ozs.si – glej na dnu objave. Več o srečanju TUKAJ na tej povezavi https://www.ozs.si/koledar/tradicionalno-strokovno-srecanje-tekstilcev-6323a459216d47351279aa86 VLJUDNO VABLJENI!
Pišite nam