Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
ZAKON O OBNOVI

Novosti pri obdavčenju, ki jih prinaša Zakon o obnovi

03. 01. 2024
Avtor: Jasmina Malnar Molek
ZAKON O OBNOVI

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drugim določa vire za financiranje projektov in ukrepov, povezanih s poplavami in plazovi. Kot vir prihodka proračunskega sklada za obnovo so določeni naslednji viri:

  • začasno zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke,
  • začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic v višini 0,2 odstotka,
  • začasna uporaba čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 60. členu določa, da se davek plačuje po stopnji 19 odstotkov od davčne osnove. V skladu z določbo 64. člena ZORZFS pa se za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 davek plačuje po stopnji 22 odstotkov. Znesek, ki ga predstavlja razlika treh odstotnih točk je namenski prihodek proračunskega sklada za obnovo.

ZORZFS v 78. členu za koledarska leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 uvaja davek na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki se plačuje po stopnji 0,2 odstotka.

Zavezanec za davek je banka in hranilnica, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, in podružnica (ali poslovna enota) banke in hranilnice s sedežem v EU, če je ta upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve prek podružnice (ali neposredno). Zavezanec je tudi banka in hranilnica tretje države, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice.

Osnova za davek je vrednost vseh sredstev v izkazu finančnega položaja (tako imenovana bilančna vsota) zavezanca, izračunana kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v davčnem obdobju. Če zavezanec posluje preko podružnice je osnova za davek bilančna vsota podružnice, v primeru poslovne enote pa sorazmerni del bilančne vsote zavezanca, določen glede na sorazmerni del prihodkov, ki so ustvarjeni v Republiki Sloveniji.

Davek se lahko zmanjša za znesek plačil donacij v denarju za namen odprave posledic plazov in poplav, ki je bil plačan na posebno namensko donacijsko postavko državnega proračuna in za znesek razlike med zneskom davka od dohodkov pravnih oseb po stopnji iz 64. člena ZORZFS in zneskom davka po stopnji iz 60. člena ZDDPO-2 za preteklo davčno obdobje, pri čemer so zmanjšanja dovoljena največ do višine davka. Davčna obveznost ne sme presegati 30 odstotkov dobička iz rednega poslovanja pred pripoznanjem odhodka iz naslova tega davka za posamezno davčno obdobje. 

Davek je namenski prihodek proračunskega sklada za obnovo.

ZORZFS s ciljem zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev za financiranje obnove posega tudi na področje obdavčitve vlagateljev fizičnih oseb v vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in bodo izdani v letih 2024, 2025 ali 2026. Pri plačilu dohodnine bodo izplačane obresti od teh vrednostnih papirjev izenačene z obrestmi na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, seštevek katerih ni obdavčen do tisoč evrov. V ta limit se bodo tako vštevale tudi obresti, ki jih doseže rezident od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani v letih 2024, 2025 ali 2026 na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter v okviru ponudbe vrednostnega papirja javnosti ponujeni izključno fizičnim oseba. Zato se z ZORZFS spreminja 133. in 134. člen Zakona o dohodnini ter 325. in 326. člena Zakona o davčnem postopku.

ZORZFS velja od 23. decembra 2023, za zgoraj navedene davčne obveznosti pa se uporablja od 1. januarja 2024 do izteka davčnih obdobij, za katere velja.

Vir: FURS