Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

15. MAREC 2020  |   Mira Črešnar

Danes opolnoči je v veljavo stopil Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki je med obrtnike in podjetnike prinesel veliko vprašanj.

Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen izjem.
Primer: Ker je javni prevoz začasno prepovedan, so avtomehanične in servisne storitve nujno potrebne, zato se te storitve lahko izvajajo.

570. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 1749

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

1. člen 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

2. člen 

(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:

– prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

– lekarne,

– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

– kmetijske prodajalne,

– bencinske servise,

– banke,

– pošto,

– dostavne službe,

– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter

– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

3. člen 

Nacionalni inštitut za javno zdravje v roku 24 ur od začetka veljavnosti tega odloka izda priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve iz prvega odstavka 2. člena tega odloka glede na kvadraturo posameznega poslovnega prostora.

4. člen 

Prepovedi iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

KONČNA DOLOČBA 

5. člen 

Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00726-2/2020

Ljubljana, dne 15. marca 2020

EVA 2020-2130-0007

 

Vlada Republike Slovenije 

Janez Janša 

predsednik 


 

Preberite tudi:

Pišite nam