Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Sprejeta sprememba Odloka o pogojih vstopa v Republiko Slovenijo

29. 01. 2021
Avtor: Zdenka Bedekovič

Sprejet je nov Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati od 29. januarja  in velja do 5. februarja 2021.

Sprememb pri izjemah za vstop, veljavnosti testov PCR in HAT ter pri napotitvi v karanteno na meji, sprejeti Odlok ne prinaša.

V primeru prihoda iz rdečih držav sledi karantena, če oseba ne predloži negativni test PCR ali negativni antigenski test HAT.

meja
Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve testa na prisotnost SARS-COV-2 tudi:

državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, zaradi opravljanja varstva in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, kot tudi iz drugih razlogov.

Ti razlogi so:

oskrbe ali nege družinskih članov;

starševska skrb in stik z otrokom;

vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, če ga ima v lasti, najemu ali uporabi ter v primerih, ko se odpravlja neposredna nevarnost za zdravje, življenje in premoženje.

V veljavi ostajajo PCR in hitri antgenski testi  (HAT), a pri ostalih izjemah ni sprememb.

Po novem bo brez negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ter karantene dovoljen prehod mej dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Torej za tiste, ki prehajajo državno mejo s sosednjo državo iz kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. Naj pa opozorimo, da se ti morajo vrniti takoj v državo po opravljenem delu.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo je po novem skrajšana veljavnost hitrega antigenskega testa. Ta po novem ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, a mora še vedno biti opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

V primeru, da je oseba napotena ob vstopu v Republiko Slovenijo v karanteno na domu, jo lahko ta prekine z opravljenim testom na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAGT. Če je test negativen, je karantena prekinjena.

Glede testiranja po PCR metodi ni nobenih sprememb, a še vedno ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Ti so priznani na podlagi objavljenega seznama Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.    

V Republiko Slovenijo je možno vstopiti brez karantene ali negativnega testa na podlagi naslednjih izjem:

- čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisno izjavo utemeljiti razlog prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

 

- osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo listino;

 

- osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

 

- osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

 

- predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

 

- osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenjo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

 

- osebi z diplomatskim potnim listom;

- oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se vrne takoj po opravljeni storitvi;

- državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja (opralvjanje varstva in pomoč osebam);

- otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom;

- dnevno ali občasno prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

- dovoljen prestop meje zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. 

Seznam držav članic EU oziroma schengenskega območja je spremenjen. Na njem  ni več Grčije, a je manjša sprememba pri administrativnih enotah za Norveško. Sprememba je tudi na seznamu tretjih držav. Na njem je dodatno uvrščena Malezija.

Dostop do celotne objave Odloka:    

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0234/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

 

Dostop do celotnega Odloka:  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0169/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Dostop do celotnega odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0104/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Dostop do celotne objave odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

 Dostop do odloka na naslednji povezavi:  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3792/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Podrobnosti v objavljenemu odloku:

 https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020196.pdf