Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
5G - RAZPIS IN DRAŽBA

AKOS objavila razpis za zasebna 5G omrežja

07. 11. 2023
Avtor: Anton Šijanec
5G - RAZPIS IN DRAŽBA

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo. Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure. Prijavijo se lahko tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Cilji razpisa so med drugim:

 • s pomočjo naprednih tehnologij ustvariti pogoje za gradnjo lokalnih in regionalnih celičnih radijskih sistemov naprednih namenskih storitev poslovnih uporabnikov in zagotoviti digitalno vključenost lokalnega prebivalstva na čim večjem odstotku ozemlja,
 • slediti najrazvitejšim državam sveta pri uvedbi industrije 4.0 in inteligentne povezljivosti,
 • povečanje družbeno ekonomske blaginje državljanov Republike Slovenije, zlasti nova delovna mesta v različnih vejah industrije v letih od 2025 do 2030.

Kdo lahko se lahko prijavi in kakšen bo postopek?

Skupaj so na javnem razpisu na voljo trije konkretni bloki, in sicer dva bloka v pasu 2300 MHz, in en blok v pasu 3600 MHz, za vsako geografsko območje. Agencija bo javni razpis z javno dražbo izvedla v treh fazah. Predvidene so tri javne dražbe, in sicer v vsaki fazi javnega razpisa ena.

V prvi fazi lahko sodelujejo le vertikale, torej industrija, občine, lokalne skupnosti,  ki bodo spekter uporabljale za zagotavljanje storitev brezžičnih elektronskih komunikacij za lastne potrebe. V drugi in tretji fazi za preostali spekter lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki pod enakimi pogoji.

Vse o razpisu

V skladu z zakonom bodo uspešni dražitelji morali poravnati znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine pred uvedbo upravnih postopkov, tisti, pa ki bodo pridobili frekvenčne bloke, kjer ne bo presežnega povpraševanja, pa po izdaji odločbe. Na spletni strani AKOS najdete vse o poteku, pogojih in pravilih razpisa za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo >>>

Agencija je najnižje zneske plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za 10 MHz in na 1000 prebivalcev določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Agencija ocenjuje, da bo odločbe izdala do sredine leta 2024.

Prednosti uporabe frekvence 5G

Zasebna omrežja s 5G tehnologijo so lahko privlačna za različne organizacije in podjetja iz več razlogov:

 • Večja hitrost in zmogljivost: 5G omrežja omogočajo bistveno večjo hitrost prenosa podatkov v primerjavi s prejšnjimi generacijami omrežij, kar je lahko koristno za organizacije, ki potrebujejo hitro in zanesljivo povezavo za svoje aplikacije in storitve.
 • Nižja zakasnitev (latenca): 5G omrežja imajo nizko latenco, kar pomeni, da so odzivna in primerna za aplikacije, ki zahtevajo hitre odzive, kot so avtonomna vozila, virtualna resničnost in druge napredne tehnologije.
 • Večja zanesljivost: 5G omrežja so zasnovana za zagotavljanje visoke zanesljivosti, kar je ključno za organizacije, ki potrebujejo neprekinjeno delovanje svojih storitev in aplikacij.
 • Povečane zmogljivosti omrežja: 5G omrežja omogočajo povečanje števila naprav, ki so povezane na omrežje, kar je pomembno za različne uporabe interneta stvari in pametnih naprav.
 • Prilagodljivost in nadzor: Zasebna 5G omrežja omogočajo organizacijam večjo prilagodljivost in nadzor nad svojimi omrežji, kar lahko prilagodijo svojim specifičnim potrebam in zahtevam.

Zasebna 5G omrežja so lahko koristna za različne sektorje, vključno z industrijo, zdravstvom, energetiko, logistiko in drugimi panogami, kjer je pomembna visoka zmogljivost, zanesljivost in nadzor nad omrežjem.

5G zasebna omrežja so že v uporabi v različnih sektorjih in za različne aplikacije. Tu je nekaj primerov, kako se 5G zasebna omrežja uporabljajo:

 • Industrija: V proizvodnih obratih se uporabljajo 5G zasebna omrežja za nadzorovanje in upravljanje strojev in opreme v realnem času. To omogoča boljšo avtomatizacijo in optimizacijo proizvodnje. Primer je uporaba 5G omrežij v avtomobilski industriji za nadzor avtomatizirane proizvodnje.
 • Pomorska industrija: V pristaniščih in na ladjah se uporabljajo 5G zasebna omrežja za nadzorovanje pristaniških operacij, sledenje tovoru in varnostne sisteme.
 • Zdravstvo: V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah se 5G zasebna omrežja uporabljajo za povezovanje medicinske opreme, oddaljeni nadzor pacientov ter za hitro prenos medicinskih slik in podatkov.
 • Energetika: V energetski industriji se 5G zasebna omrežja uporabljajo za nadzorovanje razpršenih energetskih virov, kot so vetrne turbine in sončne elektrarne, ter za boljše upravljanje energetskih omrežij.
 • Logistika in transport: V logističnih operacijah se 5G zasebna omrežja uporabljajo za sledenje tovoru, upravljanje skladišč in avtonomno upravljanje prometa.
 • Pametna mesta: V mestnih okoljih se 5G zasebna omrežja uporabljajo za povezovanje različnih pametnih naprav in senzorjev, ki omogočajo boljšo upravljanje prometa, oskrbo z energijo in vodo ter varnost mesta.
 • Rudarstvo: V rudarski industriji se 5G zasebna omrežja uporabljajo za nadzorovanje in avtomatizacijo rudarskih operacij, kar povečuje varnost in učinkovitost.
 • Izobraževanje: Na univerzah in v izobraževalnih ustanovah se 5G zasebna omrežja uporabljajo za zagotavljanje hitre internetne povezave študentom in profesorjem ter za izboljšanje virtualnih učnih okolij.
 • Strojegradnja in prevoz: V avtomobilski industriji se 5G zasebna omrežja uporabljajo za preizkušanje in razvoj avtonomnih vozil ter za izboljšanje komunikacije med vozili.
 • Pametni kmetijski sistemi: V kmetijstvu se 5G zasebna omrežja uporabljajo za nadzorovanje senzorjev, avtomatizacijo kmetijskih procesov in spremljanje rastlin.

Ti primeri kažejo, kako 5G zasebna omrežja omogočajo inovacije in izboljšujejo učinkovitost v različnih sektorjih. Prav tako omogočajo prilagodljivo upravljanje omrežja, kar je ključno za organizacije, ki imajo posebne zahteve in potrebe glede omrežne infrastrukture.

Omrežje 5G pomeni tehnološki preboj, saj omogoča gigabitne prenosne hitrosti, zelo kratke zakasnitve, ki omogočajo prenos podatkov v realnem času, in množične komunikacije med napravami v okviru interneta stvari. Tehnologija 5G močno izboljšuje zmogljivosti mobilnih komunikacijskih omrežij za vse vrste osebnih, javnih in poslovnih mobilnih komunikacij. Omrežje 5G bo gonilo avtomatizacije industrije (tako imenovana industrija 4.0), avtomatiziranega prometa, pametnih mest, pametnih domov, pametnih zgradb in podobno. Tehnologiji 5G in 6G naj bi omogočili velik napredek pri uvajanju avtonomnih vozil in prometa naslednjih
generacij.

Z izpolnitvijo ciljev bo vzpostavljena gigabitna infrastruktura, ki je nujna za uporabo sodobnih digitalnih vsebin in storitev ter temelj za dvojno digitalno in zeleno preobrazbo gospodarstva in družbe. Razvoj informacijske družbe oziroma družbe znanja temelji na vsesplošni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in interneta na vseh področjih družbenega življenja in ustvarjanja. Pogoj za to so vseprisotna zmogljiva infrastruktura elektronskih komunikacij, dostopne elektronske komunikacijske storitve ter ustrezne digitalne spretnosti in znanje.

Gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi je neposredno povezan z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, ki je podlaga za razvoj in uporabo interneta. Pri strateškem načrtovanju je zato treba slediti razvoju vseprisotne zmogljive širokopasovne infrastrukture (fiksne, mobilne in satelitske), ki bo odprta in dostopna vsem končnim uporabnikom, sicer so mogoče neenake možnosti vključevanja v informacijsko družbo.

Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je uporaba interneta strateški instrument za povečanje produktivnosti, krepitev digitalnih kompetenc, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev ter za učinkovitejšo komunikacijo in večjo splošno učinkovitost družbe.

 

 

Vir: MDP